Meriklusterin ennakointikartta

Meriklusterin näkymiä ja ilmiöitä

Meriklusterin kartalle on koottu ilmiöitä PESTE-kategorisoinnin (Poliittinen, Ekonominen, Sosiaalinen, Teknologinen, Ekologinen) mukaisesti. PESTE on toiminut karttatyöskentelyssä jäsennyksen välineenä, ja kartalle on tuotu ilmiöitä jokaisesta PESTE-sektorista. Alla on poimintoja kartalle kootuista ilmiöistä. Voit tutustua karttaan tarkemmin klikkaamalla hiirellä ilmiöpallon päällä. Saat esiin ilmiöstä kertovan, taustoittavan tekstin ja erilaisia lähdeaineistoja. Sektorin nimeä klikkaamalla löydät lisätietoa sektorikuvauksesta.

Kartalta on nähtävissä toimialalla korostuva kestävän kehityksen periaatteiden mukainen toiminta, ympäristöystävällisyyden huomiointi (esim. ilmiöpallot Cleantech, Kiertotalous, Nopea kierrätys, Merellinen uusiutuvan energian tuotanto), ja vastuullinen liiketoiminta (esim. ilmiöpallo Vastuullisuuden kriteerit kiristyvät).

Teknologian kehittyminen ja siten laivanrakentamisen uudistuminen ja työn tekemisen luonteen muuttuminen näkyvät kartan eri ilmiöpalloissa (esim. ilmiöpallot Uudet energiateknologiat, Lähivalmistus 3D-tulostaen, Etäylläpito, Etäluotsaus, Automaatio ja robotiikka, Merenkulkurobotiikka). Teknologian kehittymisen uhkakuvista kertoo puolestaan kyberturvallisuudesta huolehtiminen (esim. ilmiöpallo Kyberturvallisuus).

Kartalta erottuvat alueellinen ja kansainvälinen kilpailu (esim. ilmiöpallo Kansainvälinen kilpailu, Geopoliittinen kilpailu kiristyy) sekä yhä epävarmempi toimintaympäristö ja omavaraisuudesta huolehtiminen (esim. ilmiöpallot VUCA-ilmiö, Kansallinen huoltovarmuus, Geotaloudelliset blokit). Uudet mahdolliset tulevaisuuden liikennöintireitit kuvastuvat koillisväylää ja arktiksen alueen sulamista käsittelevissä ilmiöpalloissa (esim. ilmiöpallot Koillisväylä ja Arktiksen luonnonvarat).

Muuttuvat taloustrendit (esim. ilmiöpallot Alustatalous, Jakamistalous, Data ja digitalisaatio, Yritysten muodostamat ekosysteemit), hyvä arvo- ja toimintaketjujen hallinta (esim. ilmiöpallo Hyvä arvo- ja toimintaketjujen hallinta) ja vaikkapa tulevaisuudessa eläkeläisturismi (esim. ilmiöpallo Eläkeläisturismi suurin talouden ala) suuntaavat meriklusterialan näkymiä. Koronapandemian (esim. ilmiöpallot Covid-19-rokotteet, Covid-19 ja mielenterveys, Terveysvaatimukset kiristyvät, Euroopan elpymisrahasto) seuraukset ja pitkäaikaisvaikutukset tuntuvat meriklusterialalla vielä pitkään.

Osaavan työvoiman saatavuus, niin perus- kuin erityisosaajien, sekä jo olemassa olevan työvoiman jatkuvan osaamisen ylläpitämisen ja kehittämisen ilmiöt (esim. ilmiöpallot Jatkuva oppiminen, Elinikäinen oppiminen, Asiantuntijuus muuttuu) kuvastavat tärkeitä edellytyksiä meriklusterin alan menestymiselle ja kilpailukyvylle.