Valmistavan teknologiateollisuuden ennakointikartta

Valmistavan teknologiateollisuuden näkymiä ja ilmiöitä

Valmistavan teknologiateollisuuden kartalle on koottu ilmiöitä PESTE-kategorisoinnin (Poliittinen, Ekonominen, Sosiaalinen, Teknologinen, Ekologinen) mukaisesti. PESTE on toiminut karttatyöskentelyssä jäsennyksen välineenä, ja kartalle on tuotu ilmiöitä jokaisesta PESTE-sektorista. Alla on poimintoja kartalle kootuista ilmiöistä. Voit tutustua karttaan tarkemmin klikkaamalla hiirellä ilmiöpallon päällä. Saat esiin ilmiöstä kertovan, taustoittavan tekstin ja erilaisia lähdeaineistoja. Sektorin nimeä klikkaamalla löydät lisätietoa sektorikuvauksesta.

Kartalta on nähtävissä toimialalla ympäristöystävällisyyteen (esim. ilmiöpallot Cleantech, Kestävyys ja kierrätys, Ekologiset pakkaukset, Tuulivoimalat) ja vastuullisuuteen (esim. ilmiöpallot Vastuullisuus, Vastuullisuusraportointi) liittyvien ilmiöiden painottuminen.

Teknologian kehityssuuntaa kuvastavat esimerkiksi 3D-lähivalmistuksen käyttäminen, automatiikan ja robotiikan kehittyminen ja IoT, joilla on omat ilmiöpallonsa (esim. ilmiöpallot 3D-lähivalmistus, Automaatio ja robotiikka, Esineiden internet (IoT), Teollinen internet). Teknologian kehityksestä kertoo myös teknologiahurmos (esim. ilmiöpallo Teknologiahurmos), uhkakuvista puolestaan kyberturvallisuudesta huolehtiminen (esim. ilmiöpallo Kyberturvallisuus).

Kartalta erottuvat talouden trendit, toimintamallit ja kilpailuasetelmat (esim. ilmiöpallot Kokonaisasiakkuus, Tuotteista asiakassuhteisiin, Finanssi ja omistus) sekä epävarmaa toimintaympäristöä esiin tuova VUCA-ilmiö ja omavaraisuudesta huolehtiminen (esim. ilmiöpallot VUCA-ilmiö, Kansallinen huoltovarmuus). Varsinais-Suomessa olennaista toimialan kannalta ovat toimivat satamat ja rataverkko (esim. ilmiöpallot Satamien kehitys, Rataverkon kehitys). Koronapandemian (esim. ilmiöpallot Covid-19, Poikkeustilan normalisointi, Euroopan elpymisrahasto) pitkäaikaisvaikutukset tuntuvat teknologiateollisuuden alalla vielä pitkään.

Teknologiateollisuuden kilpailukyvylle on erityisen tärkeää saada osaavaa työvoimaa, myös työperäistä maahanmuuttoa (esim. ilmiöpallot Osaavan työvoiman saatavuus, Työperäinen maahanmuutto teknologiateollisuuden alalle). Lisäksi jo olemassa olevan henkilöstön ammattitaitoa on ylläpidettävä ja kehitettävä (esim. ilmiöpallot Jatkuva oppiminen, Osaamisjatkumo ja sertifikaatit, Pätevyydet, Joustava osaaminen).