Luovatalat

Luovat alat Varsinais-Suomessa

Luovat alat muodostuvat muun muassa muotoilun, mainonnan, viestinnän ja median sekä ohjelma- ja ohjelmistopalveluiden muodostamasta kokonaisuudesta. Laajemmin ymmärrettynä myös taiteellinen ja kulttuurinen sekä kirjastoalan työ on osa niin sanottua luovaa taloutta. Luovat alat kattavatkin toimialoja laajasti: teollisuudesta kulttuurin kautta palveluihin.

Tunnettuna kulttuurikaupunkina Turussa on paljon vahvaa luovan talouden ja kulttuurin toimintaa sekä koulutusta. Valitettavasti tämä ei kuitenkaan näy työmarkkinoilla tanakkana työpaikkatarjontana, vaan työmarkkina sirpaloituu lyhyisiin projekteihin, apurahoihin ja silpputöihin, jotka vuorottelevat työttömyyden ja kouluttautumisen sykleissä. Itsensä työllistäminen oman yrityksen kautta on alalle tyypillistä (ns. freelancerit). Turussa luovien alojen yrityksiä on noin 820, joista valtaosa hyvin pieniä. Yritysten määrän voi olettaa jatkavan kasvuaan.

Opetushallitus arvioi, että tulevaisuuden osaamistarpeita kulttuuri- ja viihde alalla (pdf) ovat muun muassa:

• Digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisosaaminen
• Esiintymistaidot
• Henkilökohtaisen osaamisen kehittäminen ja johtaminen
• Innovaatio-osaaminen
• Itseohjautuvuus
• Kestävän kehityksen periaatteiden tuntemus
• Luovuus
• Moniammatillinen osaaminen
• Monikulttuurisuustaidot
• Monitaitoisuus
• Paineen sietokyky
• Prosessiosaaminen
• Sitoutuneisuus
• Stressinsietokyky
• Verkosto-, kumppanuus- ja sidosryhmäosaaminen
• Vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikointitaidot
• Tiedon arviointitaidot
• Tekijänoikeuksien ja lisenssien tuntemus
• Tiedon digitaaliset jakamistaidot
• Digitaalisen identiteetin hallintataidot
• Digitaaliset kommunikointitaidot
• Digitaaliset yhteistyötaidot
• Digitaalisen sisällön kehittämiskyky