Alueelliset kehitysnäkymät II/2021 – Kasvua ja työvoimapulaa

Alueelliset kehitysnäkymät II/2021 – Kasvua ja työvoimapulaa

Covid-19 jälkeen

Varsinais-Suomen nykytilanne ja lähitulevaisuus vaikuttavat valoisilta, mutta joitain pilvenhattaroitakin näkyy muuten sinisellä taivaalla. Covid19-kriisi on saatu päällisin puolin taklattua hyvin, ja tapahtuma- ja ravintola-alan lisäksi yritykset eivät enää isossa mittakaavassa kipuile koronan tuomien rajoitusten kanssa. Pelättyä massiivista konkurssiaaltoa ei Varsinais-Suomessa nähty, vaan suurin osa yrityksistä näyttää päässeen tämän epätavallisen vaiheen yli kuivin jaloin. Toki yritysten lopettamisia on nähty jonkin verran normaalia enemmän. Koronatukien lisäksi yrittäjien työmarkkinatuki on näytellyt tärkeää roolia siinä, että pienet elinkeinonharjoittajat ovat päässeet pahimman vaiheen yli. Pilvenhattaroita vahvasti porskuttavan yrityselämän taivaalle luovat kiihtyvä osaajapula, kallistuneet raaka-aineiden hinnat sekä komponenttipula. Näistä osaajapula on uhkatekijä, joka ratkaisemattomana saattaa katkaista nyt hyvältä näyttävän kehityskulun. Ratkaisuja pulaan olisi löydettävä mahdollisimman pikaisesti, ja keinovalikoiman tilanteen helpottamiseksi tulisi mielellään olla runsas ja monipuolinen. Suhdannetilanteen PK-yritykset näkevät paranevan lähitulevaisuudessa, jonka seurauksena ne tulevat palkkaamaan lisää työvoimaa jatkossa.

Yritykset kehittävät ja investoivat

Varsinais-Suomen veturiyrityksistä Meyer Turku Oy:n toiminta jatkuu vakaana, ja se on tehnyt aiesopimuksen kahden rajavartiolaitokselle toimitettavan monitoimialuksen valmistamisesta, mikä tuo jatkuvuutta yrityksen tilauskirjoihin. Tällä hetkellä telakan tilauskirjat ulottuvat vuoteen 2026 asti ja yritys on kesällä aloittanut Royal Caribbeanin tilaamaan Icon of the Seas -loistoristeilijän rakentamisen. Valmet Automotivella menee todella vahvasti. Uuteenkaupunkiin valmistui juuri uusi akkutehdas, jonka tuotanto on myyty loppuun jo vuoteen 2023 asti. Tehtaaseen on rekrytoitu ja koulutettu 200 uutta työntekijää. Vuonna 2024 tehtaassa pitäisi olla jo neljä tuotantolinjaa ja sen pitäisi työllistää yhteensä 500 henkilöä. Automotiven tavoite on nostaa akkutuotanto seitsemässä vuodessa liikevaihdollisesti samalle tasolle kuin autonvalmistus. Myös Salon akkutehtaaseen valmistui uusi tuotantolinja ja se rekrytoi 300 uutta työntekijää. Terveysteknologia-alalla on Turun alueella todella hyvä imu tällä hetkellä. Alueen isoimmissa lääkealan yrityksissä (Bayer, Orion, Biovian, Radiometer) tuotantotiloja uudistettiin/uudistetaan ja tehtiin muitakin merkittäviä investointeja koronasta huolimatta. Bayer ilmoitti kesällä rakennuttavansa Turkuun modernia robotiikkaa ja automaatiota hyödyntävän lääketehtaan, jonka kokonaiskustannusarvio on 250 miljoonaa euroa, ja joka valmistuu vuoteen 2025 mennessä. Diagnostiikkaan keskittyneet yritykset Perkin Elmer Wallac ja Abacus Diagnostica etunenässä olivat koronakriisin selkeitä voittajia niiden pystyttyä vastamaan kasvaneeseen koronaviruksen testaustarpeeseen tehokkaasti.

Työttömyys laskussa – työllisyys kasvussa

Rokotuskattavuuden lisääntyessä talous on pyörähtänyt nopeasti aivan eri asentoon, ja avoimia työpaikkoja on Varsinais-Suomessa enemmän auki kuin esimerkiksi koko 2010-luvulla kertaakaan. Avoimia työpaikkoja on useamman viime kuukauden aikana ollut tuplasti auki viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tämä luo kovia paineita työhallinnolle ja työllisyyden kuntakokeiluille vastata kuumana käyvään työvoiman kysyntätilanteeseen. Tällä hetkellä osaavan työvoiman saanti näyttääkin todella haastavalta.

Työttömyys on lähtenyt kevään 2021 aikana selkeään mutta hieman polveilevaan laskuun koko Varsinais-Suomessa. Näyttää siltä, että koronakriisi pystyttiin hoitamaan pitkälti lomautusten määrän hurjalla kasvulla, eikä irtisanomisiin jouduttu niinkään turvautumaan. Kevään 2021 työttömyyden reipas lasku perustuu juuri pitkälti lomautusten päättymisiin. Pitkäaikaistyöttömyys kääntyi vääjäämättömälle kasvu-uralle koronakriisin alettua, ja on jatkanut tasaista kasvuaan aina elokuuhun 2021 asti, jolloin kasvu näyttää taittuneen. Pitkäaikaistyöttömien (yli 12 kk työttömänä olleet) määrä Varsinais-Suomessa oli viime kesänä reilut 75 prosenttia korkeampi kuin juuri ennen kriisin puhkeamista. Tämän ryhmän tukemiseen takaisin työmarkkinoille olisikin kiinnitettävä nyt korostunutta huomiota työmarkkinoiden imun ollessa tällä hetkellä asian suhteen suopea.

Koko raportti löytyy TÄÄLTÄ.

Yhteyshenkilö:

Työelämäkoordinaattori Timo Vahtonen, 0295 020 035
S­posti: etunimi.sukunimi(at)ely­keskus.fi