Ennakointikartat

Tietoa ennakointikartoista

HUOM: NÄMÄ KARTAT OVAT STAATTISESSA TILASSA VUODEN 2024 AJAN EIKÄ NIITÄ TÄNÄ AIKANA PÄIVITETÄ. ENNAKOINTIAKATEMIAN TYÖ ON KÄYNNISSÄ VIHREÄN SIIRTYMÄN JA KIERTOTALOUSOSAAMISEN SEKÄ TEKOÄLYOSAAMISEN PARISSA. ENNAKOINTIKARTAT PÄIVITETÄÄN SEURAAVAN KERRAN VUODEN 2025 ALUSSA

Voit tarkastella ennakointikarttoja klikkaamalla yksittäisiä ilmiöitä, jolloin saat näkyviin ilmiön taustainformaatiota. Voit myös kartan kokoa muuttamalla tarkastella esimerkiksi eri lohkoja kokonaisuuksina tarpeen mukaan. Erilaiset ilmiöt on merkitty kartalla eri väreillä. Vihreä=vahvistuva, punainen=villi kortti ja sininen=heikkenevä, vihreä renkaalla=yhteenveto, purppura=heikko signaali. Pääset myös tarkastelemaan ilmiökokonaisuuksia samojen pääotsikoiden tai ilmiötyypin mukaisesti karttakuvan vasemman alalaidan töpselikuvasta.

Ilmiöt jaoteltu PESTE-mallin mukaisesti. PESTE-analyysin avulla kartoitetaan organisaation tai ilmiön toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia eri näkökulmista ja laajalla perspektiivillä.  PESTE-analyysin on tarkoitus selvittää makrotasolla tapahtuvia rajoituksia ja mahdollisuuksia. Nämä ovat aiheita, joihin ei omilla päätöksillä suoraan voida vaikuttaa. PESTE-analyysillä kartoitetaan vallitseva lähtötila yhteiskunnassa ja markkinoilla. PESTE-analyysissä tarkastellaan toimintaympäristöä, jossa toimivat näkökulmina poliittinen (P), ekonominen (E), sosiaalinen (S), teknologinen (T) ja ekologinen (E) tila ja tulevaisuus. Muutosvoimien analyysiä voidaan hyödyntää esimerkiksi skenaarioiden pohjalla ja tulevaisuustaulukon muuttujina.