ICT-ala

Kevät 2023:

Datan hallinta laajasti ja poikkileikkaavasti korostuu ICT -alan osaamiskapeikkokeskustelussa. Ratkaisuehdotuksina mm. alakohtaisten koulutusten lisääminen, lyhytkoulutukset ym. mutta siten, että ICT-alan perusosaamisen tulee olla kunnossa

Katso lisää täältä:ICT-ryhmä kevat 2023

 

Kevät 2022:

Onko tulevaisuus osaavien ihmisten vai luovutammeko elämänhallinnan koneille?
ICT-alan neljä tulevaisuusskenaariota

Keväällä 2022 ICT-alan työryhmä on tehnyt skenaariotyötä, eli hahmotellut toimialan vaihtoehtoisia ja mahdollisia tulevaisuuksia. Tuloksena on neljä erilaista skenaariota:

  • Osaavien ihmisten yhteiskunta: toivotun mukainen tulevaisuus, asiat etenevät hyvin ja toivotusti
  • Epätasa-arvoinen digitalisoituminen: ei-toivottava tulevaisuus, taantuminen, asioiden pysähtyminen
  • Matalasykkeinen evoluutio: Nykytilan jatkumo -tulevaisuus, ei yllätyksiä suuntaan eikä toiseen
  • Näennäiskasvun ja kehityksen yhteiskunta: Mullistus, täysin yllätyksellinen tulevaisuus

Lue kokonaiset skenaariokuvaukset täältä:

ICT-alan skenaariot 2022-2030

Miten skenaariot laadittiin?

ICT-alan osaamisen profilointi

Osaamisprofiilit on johdettu skenaarioista. Skenaariot on esitelty tämän osion yläpuolella. Osaamistarpeita on siis mietitty sen mukaan, mitä tarvittaisiin toivottavassa, mullistavassa ja ei-toivottavassa tulevaisuudessa tai nykytilan jatkumossa. Työryhmissä on laadittu sekä eri työtehtävien osaamisprofiileja että työpaikkailmoituksia.

Tutustu ICT-alan osaamisprofiileihin täältä:

ICT osaamisen profilointi 2022-2030

Syksy 2021:

ICT-alan ennakointiryhmä eri alojen ICT-intensiteetin, digitaalisen hiilijalanjäljen ja palveluiden digitalisoitumisen jalanjäljillä

Syksyn 2021 aikana työryhmä on valinnut ennakointikartalta tärkeimmät muuttujat, joiden ajatellaan vaikuttavan eniten alan tulevaisuuteen. Näiden ympärille on muodostettu tulevaisuuskuvia, joista puolestaan on rakennettu tulevaisuusskenaarioiden pohja.

Syksyn työn kooste: Klikkaa kuvaa, niin esitys avautuu.

Avainmuuttujat ICT-alan osalta ovat:

• Jatkuva oppiminen
• Eri toimialojen ICT-intensiivisyyden kasvu
• Osaamisen polarisaatio
• Tekoälyintensiteetti
• Digitaalinen hiilijalanjälki
• Algoritmien eettisyys
• Tekoälykuplan puhkeaminen
• Palveluiden digitalisaation seuraukset

Tulevaisuuskuvat:

Avainmuuttujat on listattu tulevaisuustaulukkoon. Ohessa muutamia vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia ja painopisteitä ICT-alan osalta siten kuin työryhmässä on asiasta keskusteltu.

֍ Vastuu liian aikaisin tekoälylle, keskeneräiset ratkaisut (”kone ottaa vallan”/AI annostelee lääkkeet väärin).
↗ Opintopolut ja ohjaus toimivat saumattomasti
↘ Eettisyys unohtuu useimmilla aloilla
֍ Jokin uusi somepalvelu, joka syö koko maailman konetehot
↗ Tekoälyn ymmärrys täsmentyy ja kohdistuu spesifisti
↗ Kasvaa useimmilla aloilla muttei kaikilla
↔ Tekoälyä koskeva keskustelu tulee realistiseksi
֍ Digitaalinen hiilijalanjälki kasvaa paljon, mutta sellaista ei tällä hetkellä edes mietitä.

Skenaariot:

Tulevaisuuskuvista on ryhdytty loppusyksyllä 2021 rakentamaan skenaarioita, mahdollisia tulevaisuuksia. Skenaarioita ei priorisoida, eikä niiden ajatella toteutuvan kokonaisuudessaan. Sen sijaan skenaarioista voi toteutua osia. Tarkoitus on siis tarkastella skenaarioiden muodostamaa kokonaisuutta. Tulevaisuudessa todentuvat tapahtumakulut ovat usein yhdistelmiä eri skenaarioista. Skenaarioiden avulla pyritään hahmottamaan alan mahdollisia ja vaihtoehtoisia tulevaisuuskulkuja.

Skenaarioiden ajanjaksoina ovat lähitulevaisuus 2022–2025 sekä tulevaisuus 2026–2030. Näihin molempiin ajanjaksoihin kohdistuvia päätöksiä ja valintoja teemme jo parhaillaan tässä hetkessä.

Ajatuksia tulevaisuuden osaamisista:

Työryhmän keskusteluissa tulevaisuuden osaamistarpeet ovat vahvasti esillä. Skenaariotyön jälkeen jokaiseen eri skenaarioon liittyvistä osaamisista koostetaan osaamisprofiileja alan tulevaisuuden työtehtäviin peilaten.

Osaamisen muutosta on ICT-alalla pohdittu alustavasti mm. näin:

  • Eettinen osaaminen nousee keskustelunaiheeksi.
  • Alan tulevaisuuden työhön vaikuttaa kokonaisvaltainen ICT-intensiivisyys. Kysymyksesnä on, siirrytäänkö miettimään eettisiä arvoja ja kuka validoi ne sovittujen periaatteiden mukaan.
  • Käyttöliittymämaailma korostuu, keskitytään tietotekniikan helppokäyttöisyyteen. Tekniikan esteettömien ja helppojen ratkaisujen määrä kasvaa (Apit).