Osaajatarve 2020-2030

Tietoa osaajatarvetilastoista

Varsinais-Suomen osaajatarveselvityksessä 2020–2030 arvioidaan maakunnan kärkialojen (Ennakointiakatemian klusterit) työvoiman tarvetta vuoteen 2030 mennessä.

Työllisyystilastoissa esitetään toimialakohtainen sekä Ennakointiakatemia-alojen työpaikkojen määrä, työvoiman määrän muutos sekä avoimien ja avautuvien työpaikkojen määrä 2020–2030. Samoin esitetään työvoiman poistuma eläkkeelle tai sairauseläkkeelle. Poistumia voi tarkastella sekä prosenttiosuuksina että henkilöiden määrinä. Taustatiedoissa on työttömien määrän lisäksi koottu tilastotietoa myös työttömyyden rakenteesta.

Kärkialojen eli EA-klusterien tilastoissa on esillä mm. ammattikohtaista tietoa poistumasta ja osaajatarpeesta. Ammattiryhmiä on tarkasteltu ammattiluokituksen 3-numeron tarkkuudella ja ammatteja edellistä yksityiskohtaisemmilla tiedoilla eli 4-numeroisesti. Taulukoista voi siis tarkastella itselle relevantteja ryhmiä ja nimikkeitä. Tarkemmassa analyysissä näiden poistumatilastojen rinnalla kannattaa käyttää ammattiluokitusta, josta ilmenee mitä ammatteja kuhunkin ammattikoodiin/-nimikkeeseen sisältyy.

Osaajatarveselvityksen on toteuttanut ELY-keskuksessa työmarkkina-analyytikkona pitkään toiminut Juha Pusila. Hänen päälähteinään ovat olleet OPH:n, PTT:n ja TEM:n raportit työvoiman ja osaajien tarpeesta 2020- ja 2030-luvuilla. Tilastollisena tietolähteenä on käytetty Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoa ja siitä erityisesti vuoden 2019 ikärakennetilastoja ammatin, toimialan ja koulutusasteen mukaan.