Työryhmät

Työryhmät

Pääset haluamasi työryhmän sivulle klikkaamalla ”Työryhmät”-valikon auki.

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemian klusteriperusteiset työryhmät käynnistivät työnsä keväällä 2021. Ennakointityötä tehdään ICT:n, kaupan, logistiikan, luovien alojen, lääkekehityksen, matkailun, meriklusterin, rakennus- ja kiinteistöalan, ruokaketjun, sote- ja hyvinvointialojen, terveysteknologian sekä valmistavan teknologiateollisuuden työryhmissä.

Työryhmät-sivustolla kuvaillaan käynnissä olevan ennakointityön vaiheita säännöllisin väliajoin.

Futures Platform kartat ”Ennakointi ja ilmiöt” -valikon alla antavat kuvan niistä ilmiöistä, joita työryhmissä on tarkasteltu. Jokaisella työryhmällä on oma ennakointikarttansa.