Työryhmät

Varsinais-Suomen ennakointiakatemian klusteriperusteiset työryhmät käynnistivät työnsä keväällä 2021. Ennakointityötä tehdään kaupan, logistiikan, luovien alojen, lääkekehityksen ja terveysteknologian, matkailun, meri- ja valmistavan teknologiateollisuuden, rakennus- ja kiinteistöalan, ruokaketjun ja sote- ja hyvinvointialojen työryhmissä. Työryhmä-sivustolla kuvaillaan käynnissä olevan työn vaiheita säännöllisin väliajoin.

Futures Platform kartat anatavat kuvan niistä ilmiöitä, joita työn yhteydessä on tarkasteltu (tulossa).