Tilastot

Tilastot

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia tuottaa määrällistä (tilastot) ja laadullista ennakointitietoa (ennakointitulokset) alueellisen päätöksentekoprosessin tueksi. Painopiste on osaamisen ja koulutuksen keskipitkässä ja pitkän aikavälin näkökulmassa. Työskentelyssä painotetaan vuosittain vahvistettavia kokonaisuuksia, joissa on otettu huomioon alueen kehittämisen kannalta strategiset painopisteet ja toimialat.

Tilastot perustuvat Lounaistiedon, Tilastokeskuksen ja Opetushallituksen Vipusen lukuihin. Tilastotietoa on tarjolla niin kunnittain, seutukunnittain kuin maakunnittainkin.

Valitse alla olevasta kuviosta klikkaamalla haluamasi tilastoteema: