Yhteystiedot

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemian toiminnan kehittämiseen ja juurruttamiseen on saatu hankerahoitusta (EAKR-rahoitus) ajalle 1.9.2018–31.8.2020. Kehittämistyö toteutetaan yhteishankkeena Turun AMK:n, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän, Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen, Varsinais-Suomen liiton ja Yrityssalo Oy:n kanssa. Turun AMK koordinoi hanketta. Lisäksi hankkeen yhteistyössä ja kehittämistoiminnassa ovat aktiivisesti mukana myös Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen Yrittäjien ja Turun kauppakamarin edustajia sekä varsinaissuomalaisia yrityksiä eri toimialoilta.

Ennakointiakatemian oma verkkosivusto toimii yhteisenä viestinnän foorumina ja tietopalveluna osana Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumia.

 

Hanketoimijoiden yhteystiedot

Turun ammattikorkeakoulu
Elina Vuorio, hankeasiantuntija, Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia -hankkeen projektipäällikkö
elina.vuorio@turkuamk.fi, p. 040 355 0526

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
Antti Virtanen, koulutuskuntayhtymän johtaja
antti.virtanen@lskky.fi, p. 040 900 8450

Turun yliopisto, Brahea-keskus, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
Eija Velin, koulutuspäällikkö
eija.velin@utu.fi, p. 050 531 1600

Varsinais-Suomen liitto
Esa Högblom, erikoissuunnittelija
esa.hogblom@varsinais-suomi.fi, p. 040 776 0310

Yrityssalo Oy
Tommi Virtanen, projektipäällikkö
tommi.virtanen@yrityssalo.fi, p. p. 044 547 7711