Älykäs ennakointi -hanke

ÄLYKÄS ENNAKOINTI -HANKE KESKITTYY MERI- JA TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN ENNAKOINTIIN

Älykäs ennakointi kestävä kasvu 2020–2022 -hankkeen tältä verkkosivulta löydät meri- ja valmistavaan teknologiateollisuuteen liittyen:

  • alan ennakointiin ja tulevaisuuteen liittyvää tietoa, painotuksena Varsinais-Suomi ja alueen yritykset
  • tietoa maailmanlaajuisista ilmiöistä ja niiden vaikutuksista alaan, esimerkiksi tekoäly, digitalisaatio, robotiikka
  • selvityksiä meri- ja valmistavan teknologiateollisuuden osaamistarpeista ja osaamisvajeesta
  • Varsinais-Suomen ennakointiakatemian meri- ja teknologia-alan työryhmän ennakointituloksia

Hankkeessa syntyy tuloksia, joita voi hyödyntää ennakoinnissa:

  • varsinaissuomalaisten alan yritysten haastattelutietoa ja yrityskyselyjen koosteita
  • hankkeessa järjestettävien tilaisuuksien alustuspuheenvuoroja ja keskustelun tuloksia, jalostettu artikkeleiksi
  • koulutustietoa ja osaamistarpeeseen kohdistuvia koulutussuunnitelmia ja testikoulutuksia
  • hankkeessa toteutettavan tiedonlouhinnan tuloksia, erityisesti: mitä osaamista 15 vuoden sisällä tarvitaan?

Ennakointitieto sopii hyödynnettäväksi yrityksille, oppilaitoksille ja muille eri toimijoille.

Älykäs ennakointi -hankkeen toimijoina ovat oppilaitokset: Novida, Raseko, Turku AMK ja Turun yliopisto, Brahea-keskus. Tukiorganisaatioina ovat Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen Yrittäjät sekä Varsinais-Suomen Ely-keskus.

Tarvitsetko käyttöösi valmistavan teknologiateollisuuden ennakointitietoa Varsinais-Suomesta? Tai meriklusteriin liittyvää ennakointitietoa? Kiinnostavatko alakohtaiset skenaariot tai osaamisprofiilit? Haluaisitko keskustella osaamisen kehittämisestä?

Kysy lisää hankkeesta: anneli.frantti@novida.fi. Viesti kulkee myös muille hanketoimijoille.

Älykäs ennakointi – kestävä kasvu 2020–2022 -hanke toteutetaan ESR:n rahoittamana, ja se kuuluu EU:n kestävää kasvua ja työtä -ohjelmaan.