Älykäs ennakointi -hanke

ÄLYKÄS ENNAKOINTI -HANKE KESKITTYY MERI- JA TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN ENNAKOINTIIN

Älykäs ennakointi kestävä kasvu 2020–2022 -hankkeen tältä verkkosivulta löydät meri- ja valmistavaan teknologiateollisuuteen liittyen:

  • tietoa alan uusimmista tutkimuksista Suomessa
  • tietoa maailmanlaajuisista ilmiöistä ja niiden vaikutuksista alaan, esimerkiksi tekoäly, digitalisaatio, robotiikka
  • selvityksiä meri- ja valmistavan teknologiateollisuuden osaamistarpeista ja osaamisvajeesta
  • Varsinais-Suomen ennakointiakatemian meri- ja teknologia-alan työryhmän ennakointituloksia

Hankkeessa syntyy lisää tietoa, jota voi hyödyntää ennakoinnissa:

  • varsinaissuomalaisten alan yritysten haastattelutietoa ja kyselyjen koosteita
  • hankkeessa järjestettävien tilaisuuksien alustuspuheenvuoroja ja keskustelun tuloksia
  • koulutustietoa ja osaamisvajeeseen kohdistuvia koulutussuunnitelmia ja testikoulutuksia
  • hankkeessa toteutettavan tiedonlouhinnan tuloksia, erityisesti: mitä osaamista 15 vuoden sisällä tarvitaan?

Ennakointitieto sopii hyödynnettäväksi yrityksille, oppilaitoksille ja muille eri toimijoille.

Älykäs ennakointi – kestävä kasvu 2020–2022 -hanke toteutetaan ESR:n rahoittamana, ja se kuuluu EU:n kestävää kasvua ja työtä -ohjelmaan.