Älykäs ennakointi -hanke tulevaisuuden osaamisten äärellä

Älykäs ennakointi -hanke tulevaisuuden osaamisten äärellä

Älykäs ennakointi -hanke on nyt loppusuoralla ja hankkeen tuloksia tuodaan julki parhaillaan eri tilaisuuksissa. Hankkeen päätösseminaarissa perjantaina 18.11. kuultiin, miten hankkeessa on kerätty ja jalostettu tietoa tulevaisuuden osaamisvaatimuksista. Samalla saatiin laaja katsaus data-analyysiin ja tiedolla johtamiseen.

Koko hankkeen ajan aktiivisesti toiminut projektiryhmä toi esille konkreettisia hankkeen aikana tehtyjä töitä sekä hyviä käytäntöjä.  Meri- ja valmistavaan teknologiateollisuuteen kohdentuvan hankkeen aikana ennakointietoa on kerätty mm. yrityskartoituksilla, webinaareissa sekä erityisesti hankkeen nimen mukaisesti tekoälyn avulla. Tekoälyn avulla on louhittu osaamissanoja mm. työpaikkailmoituksista, opinnäytetöistä ja tulevaisuudentutkimuksen artikkeleista. Saatua ennakointitietoa on hyödynnetty varsinkin osaamisen ja koulutusten suunnittelussa ja oppilaitos-yritysyhteistyössä.  Hankkeeseen ovat osallistuneet oppilaitoksina Raseko, Novida, Turun AMK ja Turun yliopisto.

Projektiryhmän kanssa päätösseminaarin lavalla vuorottelivat hankkeessa vahvasti mukana olleet kumppanit, datalouhija Headai, Teknologiateollisuus ja Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus. Hybridimuotoiseen seminaariin osallistui noin 50 hengen yleisö – kiitos kaikille puhujille ja aktiiviselle yleisölle.

Lue lisää: Älykäs ennakointi -hankkeen päätösseminaarin esitykset

Headai-tekoaly osaamisen ennakoinnissa_Hammais_ Passi-Rauste

Insinööriosaamisen osaamisryppäitä ja rajapintoja_Koivunen_Kortetmäki

Osaamisdata apuna yrityksen kehittämisessä_Touko Apajalahti

Meriklusteri hiilineutraalin jäljillä_Eija Velin

Ennakointi tukee ammatillista koulutusta_Alatalo_Frantti

Tulevaisuuden_osaamisten hankintaa_Johanna Ollila_Tutu

Ennakointiakatemia_hankekommentti_Esa Högblom

Tietoa tulkitaan yhdessä_Tapio Huttula

Hankkeen osaamissuunnittelusta on aiemmin ilmestynyt Anneli Frantin kirjoittama artikkeli: https://ennakointiakatemia.fi/osaamissuunnittelua-tekoalyn-kanssa/

Tiedonlouhinnan ja data-analyysin mahdollisuuksia avaa tässä artikkelissa Headai:n viestintäpäällikkö Eero Hammais: https://ennakointiakatemia.fi/tekoalyanalyysi/

Lisätietoja: hankkeen projektipäällikkö anneli.frantti@novida.fi

Korkeakoulupolitiikan johtava asiantuntija,Touko Apajalahti Teknologiateollisuudesta, puhui osaamisdatan hyödyntämisestä yritysten kehittämisessä.
Turun AMK:n lehtori Sakari Koivunen (vas.) ja yliopettaja Marko Kortetmäki tekivät yleisölle tutuksi datalouhinnan konkretiaa ja hyödyntämistä konetekniikan oppiaineessa.
Turun yliopiston Brahea-keskuksen koulutuspäällikkö Eija Velin esitteli meriklusterin ennakointia suuntana hiilineutraalius.