Ennakointi ja ilmiöt

ENNAKOINTITULOKSET

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia tuottaa määrällistä (tilastot) ja laadullista ennakointitietoa (ennakointi ja ilmiöt) alueellisen päätöksentekoprosessin tueksi. Painopiste on osaamisen ja koulutuksen keskipitkässä ja pitkän aikavälin näkökulmassa. Työskentelyssä painotetaan vuosittain vahvistettavia kokonaisuuksia, joissa on otettu huomioon alueen kehittämisen kannalta strategiset painopisteet ja toimialat.

Vuonna 2019 painopistetoimialat/ja klusterit ovat olleet: ICT, hyvinvointi, luovat alat, logistiikka, meri- ja teknologiateollisuus ja matkailu. Lisäksi on tuotettu tulevaisuusskenaarioita erikseen  kolmelta seutukunnalta eli Loimaalta, Uudestakaupungista ja Salosta (alueelliset)

Valitse alla olevasta kuviosta klikkaamalla haluamasi klusteri: