Ennakointi ja ilmiöt

ENNAKOINTITULOKSET

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia tuottaa määrällistä (tilastot) ja laadullista ennakointitietoa (ennakointi ja ilmiöt) alueellisen päätöksentekoprosessin tueksi. Painopiste on osaamisen ja koulutuksen keskipitkässä ja pitkän aikavälin näkökulmassa. ”Ennakointi ja ilmiöt” -sisällöt on jaettu kahteen osaan.

1. Jatkuva ennakointityö – kattaa 1.1.2021 jälkeen käynnistyneen Ennakointiakatemian kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen perustuvan osion tulokset.

– Painopisteet ja alat: kauppa, logistiikka, luovat alat, lääke- ja terveysteknologia, matkailu, meriteollisuus ja valmistava teknologiateollisuus, rakennus- ja kiinteistöala, ruokaketju ja sote- ja hyvinvointi.

2. Ennakointiakatemia-hanke 2018–20 kattaa EAKR-osarahoitteisen Ennakointiakatemia-hankkeen (2018–2020) aikana tehdyn ennakointityön tulokset.

– Painopisteet ja alat: ICT, hyvinvointi, luovat alat, logistiikka, meri- ja teknologiateollisuus ja matkailu. Lisäksi on tuotettu kolmen seutukunnan tulevaisuusskenaarioita (Loimaa, Salo ja Uusikaupunki).

Valitse alla olevasta kuviosta klikkaamalla haluamasi klusteri: