Uuden työvoiman tarve Varsinais-Suomessa 2017-2035

Valmistavan teollisuuden tulevaisuusskenaarioita ja osaamisprofiileja ennakoitu Loimaalla

Tervetuloa osallistumaan etänä Vakka-Suomen osaamistarpeiden ennakointityöpajaan 23.3.!

Tervetuloa valmistavan teollisuuden osaamistarpeiden ennakointipajaan 4.3. Loimaalle!

Paluu sote- ja hyvinvointialan tulevaisuuteen – 16.3.2020 Soteuttamo siirretään myöhempään ajankohtaan

Tietopalvelut

Trendit

Signaalit

Trendit-sivu pitää sisällään Varsinais-Suomen kehityksen kannalta keskeisiä tilastotietoja. Sivulta löytyy tietoa mm. koulutuksesta, työllisyydestä, suhdanteista ja väestökehityksestä. Sivun tiedot tuotetaan yhteistyössä Lounaistiedon kanssa.
Tutustu tarkemmin

Signaalit-sivu kokoaa yhteen koulutus- ja osaamistarve-ennakoinnin keskeiset laadulliset sisällöt. Sivulta löytyy tieto niin yhteiskuntaa ohjaavista megatrendeistä kuin alueellisesti tunnistetuista tulevaisuuodotuksista.
Tutustu tarkemmin

Etusivu