Tervetuloa valmistavan teollisuuden osaamistarpeiden ennakointipajaan 4.3. Loimaalle!

Paluu sote- ja hyvinvointialan tulevaisuuteen – osallistu 16.3.2020 Soteuttamoon!

Osallistu matkailualan skenaariotyöhön ja vastaa kyselyyn!

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemian toiminta- ja rahoitusmalli 2021 alkaen

Väliseminaarin antia ja ennakkotietoa Ennakointiakatemian v. 2020 toiminnasta

Tietopalvelut

Trendit

Signaalit

Trendit-sivu pitää sisällään Varsinais-Suomen kehityksen kannalta keskeisiä tilastotietoja. Sivulta löytyy tietoa mm. koulutuksesta, työllisyydestä, suhdanteista ja väestökehityksestä. Sivun tiedot tuotetaan yhteistyössä Lounaistiedon kanssa.
Tutustu tarkemmin

Signaalit-sivu kokoaa yhteen koulutus- ja osaamistarve-ennakoinnin keskeiset laadulliset sisällöt. Sivulta löytyy tieto niin yhteiskuntaa ohjaavista megatrendeistä kuin alueellisesti tunnistetuista tulevaisuuodotuksista.
Tutustu tarkemmin

Etusivu