Vastaa kesäiseen kyselyyn tulevaisuuden kehityskuluista ja ilmiöistä Varsinais-Suomessa

Ennakointiakatemian kuukauden ilmiö: Cleantech ja kiertotalous

Luovien alojen ennakointityöpajassa keskusteltiin luovaan talouteen vaikuttavista ilmiöistä

Matkailualan ennakointityöpajassa puhuttivat lähimatkailu ja kokonaisasiakkuus

Turussa ennakoitiin meri- ja teknologia-alan tulevaisuutta

Tietopalvelut

Trendit

Signaalit

Trendit-sivu pitää sisällään Varsinais-Suomen kehityksen kannalta keskeisiä tilastotietoja. Sivulta löytyy tietoa mm. koulutuksesta, työllisyydestä, suhdanteista ja väestökehityksestä. Sivun tiedot tuotetaan yhteistyössä Lounaistiedon kanssa.
Tutustu tarkemmin

Signaalit-sivu kokoaa yhteen koulutus- ja osaamistarve-ennakoinnin keskeiset laadulliset sisällöt. Sivulta löytyy tieto niin yhteiskuntaa ohjaavista megatrendeistä kuin alueellisesti tunnistetuista tulevaisuuodotuksista.
Tutustu tarkemmin

Etusivu