Vihreä siirtymä, nuorten hyvinvointi ja tekoäly esillä Ennakointifoorumissa – esitykset täällä

Vihreän siirtymän osaamistarpeista syntyy tiekarttoja 2035+

JOE – Jatkuva oppiminen tarttuu toimenpiteisiin

Ennakointifoorumi 2024 ke 12.6: Kestävää osaamista – vihreä siirtymä ja tekoäly ennakointitarkastelun keskiössä

Kohtaantotiedon siirtoon tarvitaan lisää käytäntöjä

Tietopalvelut

Ennakointi ja ilmiöt

Ennakointikartat

Tilastot

Ennakointi ja ilmiöt -sivu kokoaa yhteen koulutus- ja osaamistarve-ennakoinnin keskeiset laadulliset sisällöt. Sivulta löytyy tieto niin yhteiskuntaa ohjaavista megatrendeistä kuin alueellisesti tunnistetuista tulevaisuuodotuksista.
Tutustu tarkemmin

Ennakointikartat-sivulle on koottu kaikki ennakointiryhmien laatimat Futures Platform -ennakointikartat. Kartat päivittyvät ryhmien ennakointityön mukaisesti. Karttoja voi hyödyntää eri toimijoiden tulevaisuustyössä. Tarkemmat ohjeistukset karttojen käyttöön löytyvät karttojen alta. Tutustu tarkemmin

Tilastot-sivu pitää sisällään Varsinais-Suomen kehityksen kannalta keskeisiä tilastotietoja. Sivulta löytyy tietoa mm. koulutuksesta, työllisyydestä, suhdanteista ja väestökehityksestä. Sivun tiedot tuotetaan yhteistyössä Lounaistiedon kanssa. Tutustu tarkemmin

Etusivu