Turussa ennakoitiin meri- ja teknologia-alan tulevaisuutta

Ennakointiakatemian kuukauden ilmiö: Elinikäinen oppiminen

Vakka-Suomen ennakointityöpajassa haettiin hyviä tyyppejä

Luovien alojen ennakointityöpaja Turussa 23.5.2019 klo 13-16

Matkailualan ennakointityöpaja Raisiossa 16.5. klo 13-16

Tietopalvelut

Trendit

Signaalit

Trendit-sivu pitää sisällään Varsinais-Suomen kehityksen kannalta keskeisiä tilastotietoja. Sivulta löytyy tietoa mm. työllisyydestä ja suhdanteista. Sivun tiedot tuotetaan yhteistyössä Lounaistiedon kanssa.
Tutustu tarkemmin

Signaalit-sivu kokoaa yhteen koulutus- ja osaamistarve-ennakoinnin keskeiset laadulliset sisällöt. Sivulta löytyy tieto niin yhteiskuntaa ohjaavista megatrendeistä kuin alueellisesti tunnistetuista tulevaisuuodotuksista.
Tutustu tarkemmin

Etusivu