Webinaari: Teollinen vallankumous – missä menet Industry 4.0-5.0 Varsinais-Suomessa tiistaina 6.6. klo 09.00

Lääke- ja dignostiikka-alat menestyvät, osaajia tarvitaan lisää Turun seudulla

Kaupan alan osaamistarpeet torstai 27.4.

Lääkekehitys- ja diagnostiikka-alan toimintaympäristön muutos ja osaamistarpeet alan yrityksissä 2.5..2023

Ennakointifoorumin 24.5.2023 esitykset ja yhteenveto

Tietopalvelut

Ennakointi ja ilmiöt

Ennakointikartat

Tilastot

Ennakointi ja ilmiöt -sivu kokoaa yhteen koulutus- ja osaamistarve-ennakoinnin keskeiset laadulliset sisällöt. Sivulta löytyy tieto niin yhteiskuntaa ohjaavista megatrendeistä kuin alueellisesti tunnistetuista tulevaisuuodotuksista.
Tutustu tarkemmin

Ennakointikartat-sivulle on koottu kaikki ennakointiryhmien laatimat Futures Platform -ennakointikartat. Kartat päivittyvät ryhmien ennakointityön mukaisesti. Karttoja voi hyödyntää eri toimijoiden tulevaisuustyössä. Tarkemmat ohjeistukset karttojen käyttöön löytyvät karttojen alta. Tutustu tarkemmin

Tilastot-sivu pitää sisällään Varsinais-Suomen kehityksen kannalta keskeisiä tilastotietoja. Sivulta löytyy tietoa mm. koulutuksesta, työllisyydestä, suhdanteista ja väestökehityksestä. Sivun tiedot tuotetaan yhteistyössä Lounaistiedon kanssa. Tutustu tarkemmin

Etusivu