Logistiikka

Logistiikka-ala Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomi on merkittävä logistinen keskus, jonka satamien ja lentokenttien kautta kulkee suuria määrä erilaista rahtia. Logistiikka on myös merkittävä työllistäjä alueella. Ala työllistää Varsinais-Suomessa noin 10 000 henkilöä. Ajoneuvonkuljettaja onkin suomalaisten miesten yleisin ammatti. Kuorma-autoja Varsinais-Suomessa on noin 9500 kappaletta.

Meriteollisuuden ja muun valmistavan teknologiateollisuuden sekä rakentamisen ja kaupan viime vuosien hyvät näkymät ovat luoneet hyvän pohjan logistiikka-alalle kasvulle Varsinais-Suomessa. Maailmantalouden epävarmuus kuitenkin on alkanut heijastumaan alalle syksyllä 2019.

Logistiikka-alan kova kilpailu esimerkiksi pakettien kuljetuksessa on painanut alan katteet pieniksi eikä esimerkiksi pienimutoinen kuljetusyrittäjyys ei ole kovin houkuttelevaa pienten katteiden ja nousevien kustannusten tilanteessa.

Logistiikka-alan muutosilmiöitä ovat muun muassa digitalisaatio, uudet teknologiat, data, alustatalous, ympäristökysymykset, kestävä kehitys sekä resurssien niukkuus. Myös ostoskäyttäytymisen muutos, verkkokauppa sekä asiakasvaatimukset nousivat Ennakointiakatemian Menti -työpajakyselyssä esiin logistiikkaketjuja muovaavina ajureina.

Opetushallitus arvioi, että tulevaisuuden osaamistarpeita logistiikka-alalla (pdf) ovat muun muassa

• Tiedon arviointitaidot
• Tiedon hakutaidot
• Kokonaisuuksien hallinta
• Ongelmanratkaisutaidot
• Oppimiskyky
• Automaatioiden hallintaosaaminen
• Digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisosaaminen
• Asiakaslähtöinen palvelujen kehittämisosaaminen
• Yhteistyötaidot
• Vuorovaikutus- viestintä- ja kommunikointitaidot
• Ympäristöosaaminen
• Kyberuhkien tunnistaminen ja hallinta

 

Työvoiman tarve ja uuden työvoiman koulutustarve logistiikka-alalla

Opetushallituksen osaamistarvekortti liikenteena alalle

 

Opetushallituksen osaamsitarvekortti varastointi- ja postialoille

 

Logistiikka-alan ilmiöitä 2030