Autonomiset ajoneuvot

Autonomiset ajoneuvot

Autonomisten autojen potentiaalisina hyötyinä listataan usein vähentyneet infrastruktuuri- ja kuljetuskustannukset sekä parempi turvallisuus ja liikennerikkomusten vähentyminen. Saavutettavista hyödyistä huolimatta autonomisiin ajoneuvoihin liittyy useita haasteita esimerkiksi teknologian, lainsäädännön, turvallisuuden ja yksityisyyden suojan osalta. Robottiautojen ei tarvitse olla täydellisiä auton ohjaamisessa, vaan riittää että kyetään ihmistä parempaan suoritukseen. Esimerkiksi Yhdysvalloissa vuonna 2017 kuoli yli 40 000 ihmistä liikenneonnettomuuksissa ihmisten ohjaamina.

Useimmat suuret autonvalmistajat pyrkivät tuomaan omat itseajavat autonsa markkinoille viimeistään 2020-luvun alkupuolella. Se, mitä tarkoitetaan auton autonomisilla kyvyillä, tosin vaihtelee melko paljon. Esimerkiksi BMW on esittänyt viisi autonomisen auton kehitysvaihetta, joista ensimmäinen on kuljettajan avustaminen esimerkiksi peruutustutkilla ja vasta viimeinen eli viides vaihe on varsinainen kuljettajaton auto eli käytännössä robottitaksi. Valmistajien kilpajuoksu kohti viidettä vaihetta on nopeuttanut alan kehitystä ylitse kaikkien aiempien ennusteiden.

Toistaiseksi kaikki testikäytössä nähdyt robottiautot ovat olleet olemassa olevien automallien automatisoituja versioita. Tulevaisuudessa robottiautot tuskin rajoittuvat autojen historialliseen korimalliin ja toiminnallisuuksiin. Esimerkiksi Audin, Airbusin ja Italdesignin vuoden 2018 Geneven automessuilla esittelemässä flying taxi -konseptissa robottitakseja on kahdenlaisia: maantiellä operoiva robottilavetti, jonka päälle voidaan nostaa matkustajan oma hytti, sekä robottidrone, joka tarvittaessa voi ottaa tällaisen matkustajahytin kuljetettavakseen ja laskea sen taas toisen robottilavetin päälle. Hytti voi luonnollisesti matkata yhtä hyvin myös raiteilla kulkevan lavetin päällä, laivassa, tyhjiöputkessa tai ilma-aluksen kyydissä.

Keskenään kommunikoivat robottiautot kytkeytyvät koko liikennettä koordinoivaan liikenteen ohjausjärjestelmään, mikä mahdollistaa liikenteen nopeuksien huomattavankin nostamisen. Pidemmillä matkoilla robottiautot kytkeytyvät toisiinsa pitkiksi helminauhoiksi ilmanvastuksen pienentämiseksi. Tämä tosin edellyttää rajoituksia ihmisten ajamien autojen käyttöön. Silloin koko liikenne muuttuu yhä enemmän robottiautojen operoimaksi, ja jossain vaiheessa ihmiset voivat todennäköisesti ajaa enää off-road-, ralli- ja museoautoja varsinaisen liikenneverkon ulkopuolella.

Mitä haasteita autonomiseen ajoon liittyy?

  • Tieturvallisuus: Koska robottiautot jakavat tien ihmisen ohjaamien ajoneuvojen, jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden kanssa, turvallisuus- ja liikennesäännöt tulee harmonisoida EU-tasolla.
  • Vastuu vahingoista: Kun vastuu ajoneuvon kuljettamisesta siirtyy ihmiseltä teknologialle, on EU:n nykyisiä vahingonkorvaussäännöksiä päivitettävä sekä selvennettävä, kuka on vastuussa onnettomuuden tapahtuessa – kuljettaja vai valmistaja?
  • Tiedonkäsittely: EU:n tietosuojasäännöt koskevat myös robottiautoja, mutta vielä ei ole ryhdytty erityisiin toimiin tietoturvallisuuden takaamiseksi tai robottiautojen suojaamiseksi kyberhyökkäyksiltä.
  • Eettiset kysymykset: Robottiautojen on kunnioitettava ihmisarvoa ja valinnanvapautta. EU:ssa hahmotellaan parhaillaan sääntöjä tekoälylle, mutta erilliset normit itseohjautuville kulkuneuvoille voivat olla tarpeen.
  • Infrastruktuuri: Teknologian ja autonomiseen ajoon vaadittavan infrastruktuurin kehittämiseksi tarvitaan merkittäviä investointeja tutkimukseen ja innovaatioihin.

Tulevaisuuden ennusteet

  • IEEE:n asiantuntijajäsenet ovat arvioineet, että jopa 75 % kaikista ajoneuvoista ovat autonomisia vuoteen 2040 mennessä.
  • Navigant Research ennustaa että autonomiset ajoneuvot tulevat asteittain saamaan suosiota markkinoilla seuraavien kahden vuosikymmenen aikana ja vuoteen 2035 mennessä autonomisten ajoneuvojen myynti saavuttaa 95,6 miljoonaa autoa vuosittain, joka on 75 % kaikkien kevytajoneuvojen myynnistä.

Lähteet:

Futures Platform

Euroopan parlamentti: Itseohajutuvat autot ovat pian todellisuutta

Wikipedia: Robottiauto