Työvoiman tarve 2024–2029

Työvoiman tarve 2024–2029 on ennakoitu

Varsinais-Suomen työvoiman tarvetta koskeva ennakoiva selvitys 2024–2029 on julkaistu ja kaikkien käytettävissä. Työvoiman tarve saadaan lukumäärätietona, kun lasketaan yhteen tilastollisesti arvioitu työpaikkojen määrän muutos (+/-) sekä eläkepoistuma. 

Tutustu selvitykseen, 4 PDF-esitystä:

  1. Työvoiman tarve 202429 Ennakointiakatemian alat
  2. Työvoiman tarve 202429 TEM-tiekartan alat
  3. Poistumat 202429 TEM-tiekartan alat
  4. Työvoiman tarve ammateittain 202429

Ennakointiakatemian alakohtaisessa osaajatarveselvityksessä on mukana 10 toimialaa.
TEM-tiekartta kattaa samoin 10 toimialaa, mutta jaottelussa on eroja.
Eläkepoistumia tarkastellaan TEM-tiekartan aloilla määrältään suurimmissa ammateissa.
Ammattikohtainen selvitys esittää suurimpien ammattien kohdalla eläkepoistuman ja työpaikkojen määrän muutoksen.

Myös PDF:n kantta klikkaamalla pääset lukemaan selvitykset:

Työvoiman tarve 2024–29 Ennakointiakatemian alatTyövoiman tarve 2024–29 TEM-tiekartan alatPoistumat 2024–29 TEM-tiekartan alatTyövoiman tarve ammateittain 2024–29

Voit tarkastella haluamasi toimialan osaajatarvetta tai toimialaan kuuluvien ammattien tietoja, kuten:

  • Kuinka suuri työvoiman poistuma alalla tai ammatissa on 202429?
  • Kuinka paljon uudet työpaikat tai työpaikkojen poistuminen vaikuttavat alan työvoiman tarpeeseen?
  • Mikä on työvoiman tarpeen kokonaistilanne Varsinais-Suomessa?

Selvitys sopii erityisesti maakunnassa toimiville oppilaitoksille yhdistettäväksi ketterään osaamistarvesuunnitteluun ja samaten pidempiin linjanvetoihin. Selvitystä käytetään myös alueellisessa ennakointityössä ja Ennakointiakatemian työryhmissä. Edunvalvonnan näkökulmasta selvitys tuo tietoa Varsinais-Suomen painopistealojen kehityksestä.

Lisätietoja: Esa Högblom @varsinais-suomi.fi