Tulevaisuuden työ

Tulevaisuuden työ

Työelämä on ollut 2010-luvulla muutoksessa ennen muuta digitalisaation ja teknologisen kehityksen lähtökohdista. Automatisaatio, robotisaatio, tekoäly ja digitaaliset alustat muokkaavat kaikkia toimialoja teollisuudesta palveluiden kautta hoivaan. Sitran Megatrendien mukaan on mahdollista, että työtä on runsaasti ja kaikille riittää palkkatöitä. Toisaalta on mahdollista, että työtä löytyy vain harvoille ja vielä harvempi hyötyy sen tuloksista.

Teknologinen kehitys on haastanut perinteiset organisaatiot muutokseen tilanteessa, jossa vanhat toimintatavat eivät enää toimi uudessa ympäristössä. On uusiuduttava jatkuvasti, koska maailma ympärillä muuttuu. Kehittyneet viestintä- ja IT-järjestelmät myös mahdollistavat uusia tapoja muotoilla työtä ja organisaatioita. Myös yksilön näkökulmasta elinikäinen oppiminen ja jatkuva opiskelu on yhä tärkeämpi ja välttömättömyys, jotta pärjää ja säilyttää työnsä uudistusten puristuksissa.

Tulevaisuuden työ ei enää sitoudu välttämättä tiettyyn ammattiin tai ammattinimikeeseen, vaan työelämässä korostuvat siirrettävät taidot ja osaamisyhdistelmät. Opetushallituksen vuoteen 2035 katsovan ”Osaamisrakenne” -raportin mukaan yleisiä kaikissa ammateissa ja aloilla tarvittavia työelämätietoja ja – taitoja ovat ainakin seuraavat

 • Digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisosaaminen
 • Digitaalisten alustojen hyödyntämisosaaminen
 • Digitaalisten toimintojen hallintaja ohjaustaidot
 • Asiakaslähtöinen palvelujen kehittämisosaaminen
 • Innovaatio-osaaminen
 • Henkilökohtaisen osaamisen
 • kehittäminen ja johtaminen
 • Etä- ja virtuaalipalveluiden hallinta
 • Robotiikkateknologian käyttötaidot
 • Automaatioiden hallintaosaaminen
 • Asiakaspalvelutaidot
 • Verkosto-, kumppanuus- ja sidosryhmäosaaminen
 • Moniammatillinen osaaminen
 • Ympäristöosaaminen
 • Muutososaaminen
 • Ihmisten ja osaamisen johtamisja valmentamistaidot
 • Liiketoimintaosaaminen
 • Johtamisosaaminen
 • Ennakointiosaaminen
 • Projektin johtamisosaaminen
 • Markkinointiosaaminen
 • Ammattieettinen osaaminen
 • Kustannushallinta
 • Prosessiosaaminen
 • Neuvonta-, opastus- ja ohjaustaidot
 • Myyntiosaaminen
 • Hyvinvointiteknologian tuntemus
 • Henkilöstöhallinto-osaaminen
 • Koneiden ja laitteiden käyttöosaaminen
 • Työturvallisuusosaaminen
 • Hankintaosaaminen
 • Taloushallinnon osaaminen
 • Monitorointiosaaminen