Muuttuva johtajuus

Muuttuva johtajuus

Perinteiset johtamistavat ovat muuttumassa, koska ne eivät toimi tehokkaasti yhä monimutkaisemmassa ja nopeammin muuttuvassa toimintaympäristössä. Ylhäältä alaspäin johtaminen ei myöskään tyydytä monia nykyisiä ja tulevia työntekijöitä, jotka kaipaavat joustavuutta ja enemmän sananvaltaa oman työnsä suorittamiseen. Holakraattiset työtavat yhdessä tekoälyteknologian kanssa parantavat tuloksia ja lisäävät tuottavuutta.

Autonominen tiimityöskentely perustuu ajatukseen, että työ määritellään tietyn tehtävän tai projektin ympärille eikä perustu henkilöpolitiikkaan tai pysyvään roolihierarkiaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että työntekijöillä ei ole määriteltyjä esimiehiä tai pysyvää työnkuvaa. Sen sijaan heillä on vaihtuvia rooleja pop up -tiimeissä sen mukaan, millaisia tehtäviä organisaatiossa on hoidettavana. Itseorganisoituminen tiimeissä tapahtuu organisaation läpinäkyvien ja selkeiden sääntöjen mukaan, joissa on määritelty, miten tiimeissä työ, roolit ja vastuut jaetaan.

Hajautetut autonomiset organisaatiot (Decentralised Autonomous Organisation, DAO) ovat vieneet autonomisen työtehtävien jakamisen vielä askeleen pidemmälle, sillä niissä jako tapahtuu teknologian avulla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hajautetussa verkossa toimivat itsenäiset tekoälyagentit jakavat työn koodattujen sääntöjen avulla ilman ihmisten osallistumista. Nämä säännöt on luotu yleensä julkisesti tarkasteltavana olevan avoimeen lähdekoodiin perustuvan ohjelmiston avulla. Työ on hajautettu verkoston osakkaiden tietokoneille hyödyntäen esimerkiksi lohkoketjuksi kutsuttua teknologiaa, joka mahdollistaa datan tallentamisen usealle tietokoneelle ja tekee muun muassa sääntöjen huomaamatta muuttamisen tai poistaminen hyvin vaikeaksi. Tekoälyagentit jakavat hankalat tehtävät ihmisille kannustein ja valitsevat ne tehtävät, jotka ne voivat itse suorittaa laskennallisesti.

Yksinkertaistetusti hajautetussa autonomisessa organisaatiossa työn johtaminen hoituu sen omien selkeästi koodattujen sääntöjen kontrolloimana ilman ihmisjohtoa.

Silti johtajiakin tarvitaan. Tulevaisuuden johtajan kymmenen tärkeintä ominaisuutta ovat seuraavat:

1. Tunneäly
2. Empaattisuus
3. Avoimuus
4. Aitous
5. Kuunteleminen
6. Mahdollistaminen
7. Inhimillisyys
8. Tilannetaju
9. Vuorovaikutustaidot
10. Rohkeus

Lähteet:

Futures Platform

Duunitori: Kysely: Nämä ovat tulevaisuuden johtajan 10 tärkeintä ominaisuutta 7.1.2017