Alustatalous

Alustatalous

Alustataloudella viitataan internetin välityksellä jalkautuvista toimintamalleista, joissa eri toimijat (käyttäjät, tuottajat) jakavat ja yhdistävät tietoja ja markkinoita. Tunnettuja alustatalouden toimijoita ovat muun muassa AirBnB ja Uber. Digitaaliset alustat ovat tulevaisuudessa uuden arvonluonnin keskiössä, koska ne integroivat tehokkaammin markkinapaikan eri osapuolet yhteiselle alustalle. Suomen nähdään olevan takamatkalla digitaalisen alustatalouden kehityksessä. Varsinais-Suomella on kuitenkin hyvät mahdollisuudet nousta kärjen mukaan alustatalouden kehityksessä. Joka tapauksessa alustatalouden palveluiden voi ennakoida kasvavan ja työllistävät yhä enemmän ihmisiä 2020-luvulle tultaessa.

Alustan ansaintalogiikka saattaa olla mainosrahoitteinen, tai alusta luo yhteyksiä kuluttajien kesken tehden kuluttajasta palveluntarjoajan. Alusta antaa toimijoille luotettavuutta ja vastaa yleensä rahaliikenteestä.  Alustatalous (platformisaatio) liittyy kasvavaan joukkoon erilaisia medioita (kuten sosiaaliset mediat Facebook, LinkedIn, WhatsApp, Instagram), huutokauppa- ja kauppa-alustoihin (Amazon, eBay, Angie’s List), finanssisektoriin ja rekrytointiin liittyviin palveluihin (Workday, Elance-oDesk, Freelancer, WorkFusion), urbaanin kuljetusbisneksen palveluihin (Uber, Lyft, Sidecar), mobiilin maksamisen palveluihin (Mahala, Square) ja puhtaan energian yrityksiin (Sungevity, SolarCity, EnerNOC) sekä moneen muuhun elämänalueeseen.

Alustatalous laajenee yhä uusille toimialoille. Esimerkiksi ABB on julkistanut digitaalisen alustan, jolla öljy- ja kaasualan yritykset pääsevät välittömästi käsiksi asiantuntijoiden osaamiseen, minkä odotetaan parantavan sekä toimijoiden tehokkuutta että näiden tulosta. ABB Ability Process Performance Dashboard kokoaa yhteen dataa, jota ABB:n asiantuntijat analysoivat tuottaen asiakkaille informaatiota prosessien parantamiseksi. ABB haluaa hyödyntää öljy- ja kaasualan haastavaa taloudellista tilannetta auttamalla saamaan irti enemmän jokaisesta käytetystä eurosta.

Suomalainen hissi- ja liukuporrasvalmistaja Kone on luonut oman digitaalisen alustansa, jolla se yhdistää toisiinsa asiakkaat, käyttäjät, työntekijät, välineet ja datan. Alustan päämääränä on helpottaa varautumista alalla tapahtuviin muutoksiin. Taustalla vaikuttavana ajurina on digitaalisen teknologian mahdollistamana tuoda yhä lähemmin yhteen yrityksen tuotteiden kanssa tekemisissä olevat henkilöt ja näiden tuottama data uusien ja kilpailuetua antavien ratkaisujen löytämiseksi.

Vuonna 2017 noin 0,3 prosenttia 15–74-vuotiaista suomalaisista oli hankkinut edellisten 12 kuukauden aikana vähintään yhden neljäsosan ansiostaan erilaisten digitaalisten alustojen kautta. Lukumäärällisesti kyse on noin 14 000 henkilöstä. Digitaalisella alustalla tarkoitetaan tässä erilaisia verkkoalustoja, joiden kautta henkilö voi myydä työpanostaan tai muutoin hankkia ansioita. Tietoa alustojen kautta työskentelevistä kerättiin Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä ensimmäistä kertaa vuonna 2017.

Tiettyjen alustayritysten liiketoimintamallin ytimessä on työntekijöiden oikeuksien polkeminen. Nämä yritykset eivät olisi kannattavia, mikäli ne maksaisivat työn tekemisestä aiheutuvat sosiaaliset kulut täysimääräisesti.

Lähteet:

Futures Platform

Tilastokeskus

Yle: Raportti: Monet keikkatyöläisiä käyttävät alustafirmat polkevat työntekijöiden oikeuksia 22.4.2019