Big Data

Big data

Joka päivä kerätään ja tallennetaan yhä enemmän dataa. Samaan aikaan työkalut sen hallitsemiseksi ja hyödyntämiseksi kehittyvät paremmiksi. Big datan rooli uuden tiedon tuottamisessa ja analysoimisessa kasvaa, minkä seurauksena näemme huomattavia mullistuksia kaikilla elämän osa-alueilla.

Big data on jo muuttanut organisaatioiden toimintatapoja. Kymmenen vuoden päästä sen merkitys arvokkaana tiedonlähteenä tiedostetaan ja tunnustetaan yleisesti. Big data tulee olemaan huomattava kilpailuetu niille toimijoille, jotka ovat lähteneet mukaan sen kehitykseen, sekä isoille pelureille, joilla on varaa sijoittaa entistä tehokkaampiin ja älykkäämpiin analytiikkaratkaisuihin. Data tulee olemaan myös tärkeämpi tulonlähde kaikenlaisille yrityksille, sillä sen markkinat kasvavat käsi kädessä dataa paremmin hyödyntävien algoritmien kanssa.

Big data syntyy erilaisista sähköisistä toiminnoista ja koneiden välisestä kommunikaatiosta (esim. data, jota syntyy tuotantoprosesseista tai sosiaalisen median käytöstä).

Big datalla on tyypillisesti seuraavia ominaisuuksia:

  • Dataa on hyvin suuria määriä
  • Datan muoto vaihtelee ja se voi olla rakenteellista tai ei-rakenteellista (esim. tekstiä, loki-tietoja, koordinaatteja, sensoridataa, klikkausdataa (clickstream data), kuvia, ääntä)
  • Dataa kertyy, muuttuu ja tulee saataville nopeasti

Big data -analyysilla tarkoitetaan tässä tekniikoiden, teknologian ja ohjelmatyökalujen käyttöä big datan analysointiin. Analysoitava big data voi olla kerätty yrityksen omista lähteistä tai muista datalähteistä.

Big dataa on käyttänyt hyväksi 19 prosenttia yrityksistä. Toimialoittain big dataa on yleisimmin käytetty informaation ja viestinnän toimialalla 42 prosentissa yrityksistä ja harvimmin vähittäiskaupan toimialalla 10 prosentissa yrityksistä. Pienimmistä 10–19 henkilöä työllistävistä yrityksistä 16 prosenttia ja suurimmista vähintään 100 henkilöä työllistävistä yrityksistä 34 prosenttia on käyttänyt big dataa.

Kysytyistä big datan lähteistä yleisimmin yritykset käyttivät sosiaalisen median tuottamaa dataa (9%). Dataa yrityksen omista älylaitteista tai sensoreista käytti kahdeksan prosenttia ja sijaintitietoja kannettavista laitteista seitsemän prosenttia yrityksistä.

Toimialoittain eri big datan lähteitä tarkasteltaessa yleisimmin sosiaalisen median dataa on käytetty informaation ja viestinnän (25%) sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (22%) toimialoilla, dataa yrityksen omista älylaitteista tai sensoreista informaation ja viestinnän (17%), ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (13%) sekä teollisuuden (12%) toimialoilla ja sijaintitietoja kannettavista laitteista kuljetuksen ja varastoinnin (16%), informaation ja viestinnän (14%) sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (13%) toimialoilla.

Big dataa käyttäneistä yrityksistä 68 prosenttia teki itse analyysejä big datasta ja 45 prosenttia käytti analyysien tekemiseen ulkopuolista palveluntarjoajaa. Sekä itse että ulkopuolisen palveluntarjoajan tekemänä analyysejä big datasta teki 23 prosenttia big dataa käyttäneistä yrityksistä.

Yleisimmin big datasta on itse tehty analyysejä informaation ja viestinnän (89%) sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (82%) toimialoilla ja selvästi harvimmin vähittäiskaupan toimialalla (30%). Vastaavasti big datasta on teetetty analyysejä ulkopuolisilla yleisimmin vähittäiskaupan (65%) sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan (62%) toimialoilla ja harvimmin kuljetuksen ja varastoinnin (29%) sekä informaation ja viestinnän (29%) toimialoilla.

Lähteet:

Futures Platform

Tilastokeskus: Big data