Logistiikan muutos

Logistiikan muutos

Tuotteiden valmistus ja niiden toimitus valmistuspaikalta kuluttajalle on muuttumassa ehkä enemmän kuin koskaan historiassa. Itse logistiikan ohella myös vähittäiskaupan rooli sekä välivarastojen, satamien, trukkien, rekkojen, konttilaivojen, konttinostureiden ja jopa konttien tarve saattaa vähentyä olennaisesti nykyisestä

Logistiikassa tapahtuu paljon prosessien virtaviivaistamista, automatisoitumista sekä energian kulutuksen tehostamista ja päästöjen vähentämistä jo lyhyellä aikavälillä. Ensimmäiset sähköllä ja osin myös vedyllä toimivat rekat on jo tuotu markkinoille, ja niiden osuus koko autokannasta lisääntyy asteittain joka vuosi. Tieverkosto sähköistyy, ja kuljetusten seuranta automatisoituu vaiheittain. Samalla myös huoltoasemat aloittavat kilpailun sähköautojen lataajien houkuttelemiseksi paitsi keskenään myös tulossa olevien aivan uudentyyppisten akkujen latausasemien kanssa.

Logistiikka ja koko arvoketju sen ympärillä on muuttumassa melko huomattavasti jo keskipitkällä aikavälillä. Kumipyörillä kulkeva liikenne sähköistyy ja automatisoituu vaiheittain, mikä tulee tarkoittamaan huomattavia muutoksia kuljetusalan kalustohankintoihin ja työvoimatarpeisiin. Erilaiset kaupunkiympäristössä operoivat pienet lentolaitteet tai automaattiset maassa kulkevat kuljetuslaitteet ottavat yhä enemmän hoitaakseen viimeisen mailin kuljetuksia eli kuljetuksia toimittajalta kuluttajalle. Pakkauksiin, kuljetuksiin ja koko liikennejärjestelmään tulee entistä enemmän älykkyyttä. Samalla välivarastoinnin ja tukkukaupan tarve vähenee jatkuvasti.

Pidemmällä aikavälillä liikenne ja logistiikka automatisoituu ja tehostuu siinä määrin, että se alkaa vaikuttaa huomattavasti myös kaupan ja muun liiketoiminnan sijaintiin ja tilatarpeisiin. Keskustojen ja solmukohtien merkitys korostuu ihmisten tavoittamisessa, mutta muut kuin ihmisten kohtaamiseen liittyvät toiminnot voivat sijaita kaukanakin ja olla hajasijoitettuja. Tuotanto siirtyy lähemmäs kuluttajia, vaikka toisaalta suurempia raaka-aine- ja tavaramääriä voidaan kuljettaa mantereelta toiselle entistä halvemmalla. Asiakkaiden laatutietoisuus kasvaa, vaikka hintatietoisuus ohjaa edelleen kauppaa. Valmiiden tuotteiden varastoinnin ja tukkukaupan tarve vähenee olemattomiin.

Case Amazon

Amazonin tavoitteena on aloittaa kokonaan uusi aikakausi tuotteiden toimittamisessa tuotantopaikalta ihmisten kotiovelle. Yhtiön visiossa Amazonin suuri ilmalaiva kuljettaa valtavan tuotevalikoiman suoraan esimerkiksi kiinalaiselta tehtaalta yhdysvaltalaisen kaupungin ylle, missä pienet dronet hoitavat tilausten mukaisesti tavaroiden jakelun suoraan ihmisten kotioville.

Vaikkei Amazonin visio sellaisenaan toteutuisikaan, logistiikassa, välivarastoinnissa, vähittäiskaupassa ja tuotannossa on useiden muutosten johdosta joka tapauksessa käynnistymässä valtaisa uusjako. Ilmalaivojen ja pienten lentolaitteiden ohella myös 3D-tulostus valtaa jatkuvasti yhä uusia alueita ja on mahdollistamassa hyvin räätälöidyn on demand -tuotannon lähellä kuluttajia. Jos 3D-lähivalmistus yleistyy, se vähentää varastoinnin ja tuotteiden kuljetustarpeita olennaisesti, koska laitteiden tarvitsemat kaavat ovat elektronisia ja niissä tarvittavat raaka-aineet lähinnä jauheita ja nesteitä.

Kolmas alue, joka saattaa käynnistää logistiikan uuden aikakauden, vaikka lentolaitteet ja 3D-tulostus eivät löisikään itseään läpi, ovat yliäänityhjiöputket, joista tunnetuimmat ovat Hyperloop ja Kiinan valtion kehittelemä lentävä juna Hyperflight. Suunnitelluissa yliääni- ja alipaineputkissa kontteja voisi olla mahdollista kuljettaa kiinalaiselta tehtaalta esimerkiksi eurooppalaiseen kaupunkiin muutamissa tunneissa.

Amazonin visiossa välivarastoja, välikäsiä, trukkeja, rekkoja, satamia, konttilaivoja, konttinostureita tai kontteja ei juurikaan enää tarvita. Myöskään vähittäiskaupalle ei enää jäisi nykyisen kaltaista tavaroiden säilytyksen ja jakelun roolia. Periaatteessa Amazonin ilmalaivat pystyisivät hoitamaan kokonaisen kaupungin kaikki tavaratoimitukset. Vision tiellä on kuitenkin edelleen useita haasteita, kuten kaupunkien ilmatilan liikennejärjestelmän ja uuden lainsäädännön luominen, kotiovella tapahtuvien tavaroiden turvallisten jatkotoimien suunnittelu sekä erityisesti valtavan drone-parven suureen sähkönkulutukseen ja akkujen lataustarpeeseen vastaaminen.

Logistiikan robotisaation myötä myös esimerkiksi ravintolaruuan tilaaminen ja kuljetus tulevat muuttumaan. Starship Technologies -yrityksen robotit toimittavat Yhdysvalloissa sijaitsevan George Masonin yliopiston alueella ruokatilauksia opiskelijoille. Esimerkki on todennäköisesti osoitus tulevaisuudessa vahvistuvasta trendistä, jossa ihmiskuljettajan tarve lähestulkoon kaikissa logistisissa toiminnoissa tulee vähenemään dramaattisesti.

 

Lähde: Futures Platform