Opiskelijoiden ennakointitapahtuma – aarrejahti 

Opiskelijoiden ennakointitapahtuma – aarrejahti 

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Aarrejahti-tapahtumalla haluttiin lisätä opiskelijoiden tietoisuutta tulevaisuuden älykkäästä ennakoinnista, kohderyhmänä tekniikan alan opiskelijat. Aarrejahti toteutettiin ammattikorkeakoulun tiloissa, sillä missä muuallakaan kohderyhmän opiskelijat olisivat niin helposti tavoitettavissa.

Aarrejahti sisälsi viisi rastia, joista kolmessa oli pelejä ja tehtäviä. Lisäksi yksi rasteista mainosti tapahtumaa ja yhdellä rastilla tarjoiltiin kahvia ja ennakointitietoa diaesityksen myötä. Aarrejahti suunniteltiin Älykäs ennakointi -hankkeen toimeksiantona. Kaikkiaan tapahtumaan osallistui noin 40 opiskelijaa ja sitä suunnittelemassa oli 16 opiskelijasta koottu projektipajaryhmä.

Ongintaa, beerbongia ja asiakysymyksiä

Aarrejahdin rastit sisälsivät muun muassa ongintaa ja beerbongia, ja jokaisella rastilla oli ennakointiin liittyvä forms-kysely. Kyselyssä selviteltiin sekä asiatietoa meriklusterista ja teknologiateollisuudesta että vastaajan omia ennakointinäkemyksiä tulevaisuuden opinnoista ja töistä.

Idea tapahtumasta ja sen sisällöstä syntyi ammattikorkeakoulun eri alan opiskelijoita yhdistävässä projektipajassa, koko 16-henkisen ryhmän kanssa. Idea hioutui matkan varrella, mutta jo hyvin alussa tuli ilmoille ajatus aarrejahdista. Tapahtuma suunnattiin hankkeen näkökulmasta tekniikan alan opiskelijoille, mutta päivän aikana aarrejahtiin osallistui muidenkin alojen opiskelijoita ja he pääsivät samoin ennakoimaan.

Mukaan kutsuva tapahtumajuliste toteutettiin markkinointia varten.

Ennakointiymmärrykseen vahvistusta

Kaikki rastit suorittaneet saivat haalarimerkit ja kyselyyn osallistuneiden kesken arvottiin lahjakortteja. Osallistujapalautteessa kiitosta saivat varsinkin toiminnalliset rastit ja niistä saadut palkinnot. Aktiiviset osallistujat keräsivät myös itselleen ennakointiymmärrystä ja arvioivat jatkossa hyödyntävänsä tulevaisuusajattelua esimerkiksi opintojensa suunnittelussa.

Projektipajan mukaan tapahtuma onnistui käytännössä suunnitelman mukaan, muutamaa pientä yksityiskohtaa lukuun ottamatta.

– Seuraavan vuoden ennakointitapahtuman järjestäjille vinkkinä, että tapahtumaan liittyvät hankinnat ja tilavaraukset on syytä laittaa vireille heti, kun se on mahdollista. Näin vältytään muuttujien aiheuttamalta paineelta.

– Ennakointi on hyvin laaja käsite ja sitä on vaikea erotella yhdeksi rajalliseksi asiaksi. Opinnoissa voi ennakoida esimerkiksi seuraamalla ajankohtaisia ilmiöitä ja trendejä, ja oman kiinnostuksen mukaan niihin voi tarttua. Esimerkiksi kestävän kehityksen aiheet ovat nyt hyvin esillä ja aiheeseen liittyviä kursseja on valittavissa. Alakohtaisesti siis kannattaa keskittyä harjoittamaan niitä tietoja ja taitoja, josta on pitkällä tähtäimellä hyötyä omalla työuralla ja yhteiskunnassa, koostaa projektipaja.

Beerbongia ja telakkateollisuuden faktoja aarrejahdin kolmosrastilla.
Beerbongia ja telakkateollisuuden faktoja aarrejahdin kolmosrastilla.

Artikkelin kirjoittajat: Olivia Jokinen, Jenni Mäki, Aleksi Ollanketo ja Emmi Pool

Posteriryhmä / visuaalinen ilme ja pääkuvan haalarimerkit: Jenni Mäki, Aleksi Ollanketo ja Pham Phuong 

Lisätiedot: Älykäs ennakointi -hanke, anneli.frantti @novida.fi