Koulutus

Nuorisoikäluokat ja tutkinnon suorittaneet kunnittain

Koulutusalat ja ikärakenteet

Työllistyminen (päätoiminen) ja jatko-opinnot (päätoiminen + osa-aikainen)

Tyytyväisyys koulutukseen