Kaupan alan ennakointikartta

Kaupan alan näkymiä ja ilmiöitä

Päivitetty 4.1.2023.

 Kaupan alan kartalle on koottu ilmiöitä PESTE -kategorisoinnin (Poliittinen, Ekonominen, Sosiaalinen, Teknologinen, Ekologinen) mukaisesti. PESTE on toiminut karttatyöskentelyssä jäsennyksen välineenä, ja kartalle on tuotu ilmiöitä jokaisesta PESTE-sektorista. Alla on poimintoja kartalle kootuista ilmiöistä. Voit tutustua karttaan tarkemmin klikkaamalla ilmiöpallon päällä. Saat esiin ilmiöstä kertovan, taustoittavan tekstin ja erilaisia lähdeaineistoja. Sektorin nimeä klikkaamalla löydät lisätietoja sektorikuvauksesta.

Kartalta on nähtävissä toimialalla odotettavissa olevia vaikuttavia muutostekijöitä. Keskeisinä muutostekijöinä on huomioitu kaupan alan rakennemuutos, digitalisaatio, työvoimakysymykset ja työn tekemisen muoto sekä vastuullisuus. Myös Ukrainan sodan, pandemian ja esimerkiksi inflaation merkitykset on huomioitu.

Kauppapaikan muutokset kuten esim. uudet online-alustat ja järjestelmät, monikanavaisuus, uudet liiketoimintamallit, kaupungistuminen, uudet maksutavat, AI-koneoppiminen, automatisoidut supermarketit, kaupan polarisoituminen, kauppojen muutos myyntitilasta toisaalta markkinointikanaviksi ja toisaalta tulostustehtaiksi, ovat kaupan alan rakennemuutokseen keskeisesti vaikuttavia tekijöitä. Myös kuluttajakäyttäytyminen muuttuu. Kuluttajat kaipaavat enemmän elämyksiä, ja kaupan alan toimijoilta vastuullisuutta. Omistamisen merkitys on vähentymässä ja jakamistalous lisääntyy sekä etsii uusia muotojaan.

Digitalisaatio vaikuttaa sekä kaupan rakennemuutokseen että toimituksiin. Älykkäät toimitusketjut, AI, 24/7 normaali, toimitusten nopeus ja työvoimapula muuttavat kaupan alaa entistä nopeampisykliseksi ja pidemmälle automatisoiduksi.

Työvoimakysymykset (mm. suorittavan tason kohtaanto-ongelma, esimiestaidot, työn tekemisen muoto, tulotaso ja useat tulolähteet) ovat nousemassa toimialalla huomionarvoisiksi muutostekijöiksi. Ilmastonmuutos ja ympäristötietoisuus haastavat kauppaa toimimaan entistäkin vastuullisemmin. Tuotteen alkuperä, raaka-aineet, kiertotalous, ilmastopakolaiset, ekosysteemit ilmastonmuutoksessa, jne ovat esimerkkejä kartalta löytyvistä ilmastonmuutoksen ja ympäristötietoisuuden vastuullisuustekijöistä.