ICT-ennakointikartta

Päivitetty 10.1.2023

Yllä olevalla kartalle tai tutkakuvalle on koottu ICT-alaan mahdollisesti vaikuttavia ilmiöitä PESTE -kategorisoinnin (Poliittinen, Ekonominen, Sosiaalinen, Teknologinen, Ekologinen) mukaisesti. Luokittelua on käytetty ilmiötyöskentelyssä jäsennyksen välineenä, ja kartalle on tuotu ilmiöitä jokaisesta PESTE-sektorista. Alla on kommentteja joistakin kartalle kootuista ilmiöistä. Voit tutustua karttaan tarkemmin klikkaamalla ilmiöpalloja, jolloin saat esiin ilmiön taustoitusta ja erilaisia lähdeaineistoja. Sektorin nimeä klikkaamalla löydät lisätietoja sektorikuvauksesta.

Kartalta on nähtävissä odotettavissa olevia vaikuttavia muutostekijöitä, joista osa vaikuttaa jo nyt ja osa ehkä myöhemmin. Keskeisenä yleisenä muutostekijänä on huomioitu ICT-alan läpileikkaava vaikutus talous- ja yhteiskuntaelämän kaikkiin muihin sektoreihin.

Digitalisaation kehitys kasvattaa siis kaikkien alojen ICT-intensiivisyyttä esimerkkinä uudet online-alustat ja järjestelmät, monikanavaisuus, tekoälyn kehittyminen, uudet maksutavat ja käteisen poistuminen. Myös kuluttajakäyttäytyminen muuttuu kaiken aikaa niin digitalisaation vaikutuksesta kuin muutenkin. Tämä näkyy mm. elämyshakuisuutena. Myös omistamisen merkitys on vähentymässä ja jakamistalous lisääntyy, jota kiihdyttää myös jakamisalustojen tekninen kehitys käyttäjäystävällisemmiksi.  Vastaboolina kysymykset yksilön tietoturvasta ja yleisestä kyberturvallisuudesta korostuvat. ICT pysynee myös aluekehityksen poliittisessa fokuksessa, koulutuspolitiikka huomioon ottaen.

Ekonomisen ulottuvuuden keskeisiä nostoja voivat tulevaisuuden skenaarioissa olla ilmaisten ja maksullisten palveluiden välisen suhteen muuttuminen ja jännitteet. Sosiaalisen ulottuvuuden näkökulmasta niin kansalaisten kuin organisaatioidenkin digitaalinen toimintakyky ja mahdollinen alueellinen polarisaatio nousevat keskeiseen asemaan. Teknologia-ulottuvuudessa reaaliaikaisen datan käyttö muuttaa niin projektijohtamisen kuin muidenkin tuotantotapojen prosesseja. Ekologisesta näkökulmasta myös ICT-alalla kiertotalous ja kestävä kehitys ovat keskeisiä muutostekijöitä. Esimerkiksi digitaalisten palvelujen hiilijalanjäljen ilmoittamisvelvollisuus ja erilaiset uudet yhteistyömuodot, esim. ekologisten algoritmien pankit, nousevat kilpailutekijöiksi