Älykästä ennakointia ja kestävää kasvua

Älykästä ennakointia ja kestävää kasvua

Varsinais-Suomessa on käynnistynyt kaksivuotinen hanke, jonka päätavoite on lisätä varsinaissuomalaisten yritysten ja oppilaitosten osaamista älykkään tulevaisuustiedon hyödyntämisessä sekä lisätä monikanavaista ennakointiyhteistyötä. Ennakointia lähestytään erityisesti meri- ja valmistavan teknologiateollisuuden tarpeiden ja maakunnan paikallisten työmarkkinoiden näkökulmasta.

Hankkeessa toteutetaan yritysten ja koulutusorganisaatioiden välisiä kohdennettuja osaamisalakohtaisia työpajoja sekä kerätään data-analytiikan (tekoälyn) keinoin tietoa osaamisen kysynnän ja tarjonnan tasapainosta Varsinais-Suomessa. Päätoteuttajana toimii Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä. Osatoteuttajia ovat Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto/ Brahea-keskus ja Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Varsinais-Suomen liitolla, Varsinais-Suomen ELY-keskuksella ja Varsinais-Suomen yrittäjät ry:llä on hankkeessa koulutusorganisaatioita tukeva ja hankkeen toteutusta ohjaava rooli.

Älykäs ennakointi – kestävä kasvu 2020-2022 -hanke saa Euroopan sosiaalirahaston tukea 1.10.2020 – 30.9.2022.

Lisätietoja: hankekoordinaattori Anne Mähönen tai pedagoginen rehtori Petri Lähde, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, etunimi.sukunimi@novida.fi