ELY vastaa työelämän osaajatarpeeseen

ELY vastaa työelämän osaajatarpeeseen

Millainen jatkuvan oppimisen toimija ELY on Varsinais-Suomessa – ja mistä syntyvät toiminnan haasteet? ­

ELY:llä on merkittävä rooli maakunnassa työvoima- ja kotoutumiskoulutusten hankkijana ja myös yritysten rekry- ja muutoskoulutusten koordinoijana. Se siis toimii monipuolisesti TE-hallinnon asiakkaiden osaamisen tukijana – vielä tovin. Reilun vuoden kuluttua 2025 nämä tehtävät siirtyvät Turun ja Salon työllisyysalueiden hoidettaviksi.

– Kokonaisuutta ajatellen ELY vastaa työelämän osaamistarpeisiin sekä yksilöiden että yritysten osalta. Haasteena laajassa työssä on tavoittaa halutut ryhmät ja saada vietyä jatkuvan oppimisen neuvonta ja ohjaus perille saakka, kiteyttää Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työelämä- ja yrittäjyyspalveluiden yksikönpäällikkö Hannu Lehti.

Varsinais-Suomessa ELY:n hankkimien koulutusten ja valmennusten arvo ollut vuosittain 12-15 miljoonaa euroa. Suurin osa hankinnoista keskittyy yksityisille koulutustoimijoille, osa myös julkisille. Yritysten ja yksilöiden osaamisen vahvistaminen toteutuu verkostossa, jossa on monia toimijoita, järjestelmiä ja rahoitusmuotoja.

– TE24-uudistus voi tuoda toimintaan selkeyttä, kun muutostilanteessa voidaan integroida työllisyys- ja koulutuspalvelut, arvioi Lehti. Samalla hän näkee, että erityisesti koulutustarjonnan tulisi pysyä kattavana ja koulutusten kestoaikojen kohtuullisina.

ELY:n jatkuvan oppimisen tehtäväkartta

ELY-keskuksen tehtävänä on koordinoida valtionosuus- eli VOS-rahoitteista työvoimakoulutusta maakunnassa. Osaamisen päivittämistä ja lisäkoulutusta tarvitseville aikuisille suunnatuissa koulutuksissa suoritetaan useimmiten perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa.

TE-hallinnon asiakkaille ELY hankkii ei-tutkintoon johtavaa ammatillista työvoimakoulutusta. Tämä voi olla esim. jatko- ja täydennyskoulutusta, yrittäjyyskoulutusta, lupa- ja korttikoulutusta tai muutosturvakoulutusta yli 55-vuotiaille. Lisäksi TE-asiakkaille hankitaan myös tarvittavia työllistymistä tai kouluttautumista tukevia valmennuspalveluita.

Maahanmuuttajille tarjotaan kotoutumiskoulutuksena esimerkiksi kieliopintoja tai luku- ja kirjoitustaidon opetusta, joita hankitaan samoin työvoimakoulutuksena. Tänä vuonna ukrainalaisten tulo alueelle on lisännyt huomattavasti näiden koulutusten määrää.

Rekrytointi-, täsmä- ja muutoskoulutukset Ely koordinoi yhteistyössä yritysten kanssa. Rekrykoulutuksia toteutetaan usein monen yrityksen yhteishankitana niin, että pienellä koulutuksella saadaan yrityksille työntekijöitä, joita ei muuten ole löytynyt. Täsmäkoulutukset rakennetaan tukemaan jo olemassaolevien työntekijöiden osaamista ja mahdollisuutta pysyä työllisinä.

Ennakointi jalostuu ekosysteemissä

ELY:n ennakointityö painottuu koulutushankintojen suunnittelusta johtuen lyhyen aikavälin ennakointiin. Maakunnallisella tasolla ELY toimii koko koulutuksen kentän luotaajana, sillä se on nimetty Maakunnan yhteistyöryhmän koulutusjaoston (MYR) puheenjohtajaksi.

Lehden mukaan jatkuvan oppimisen kehittämisessä odotuksena on, että ennakointitieto saataisiin entistä paremmin siirtymään opetussisältöihin ja aloituspaikkoihin.

– Jatkuvan oppimisen ekosysteemi on tärkeää saada näkyväksi ja hyvin organisoiduksi kokonaisuudeksi. Yhteisenä painokkaana asiana on maakunnan elinvoiman ja yritysten palveleminen.