Luontomatkailu

Luontomatkailu

Suomen luonto on matkailun tärkeimpiä vetovoimatekijöitä. Matkailussa tuotteistamisella on tärkeä osuus, ja niin myös luonto tuotteistetaan houkutteleviksi paketeiksi tai päiväretkiksi. Business Finalndin mukaan kansainvälisillä markkinoilla potentiaalisimmat teemat ovat vaellus, pyöräily, maastopyöräily, melonta ja eläintenkatselu (wildlife).

Visit Finlandin kohderyhmätutkimuksessa tunnistettiin kolme pääsegmenttiä, joille luonto oli ensisijainen motiivi Suomeen matkustamiselle: Aktiiviset seikkailijat, Luonnon ihmeiden metsästäjät ja Luontonautiskelijat. Tutkimuksessa nousi selkeästi esille näiden kolmen segmentin matkustusmotiivien erilaisuus, vaikka luonnon kokeminen on yhdistävä tekijä.

Luontomatkailun kärkenä ovat helposti toteutettavat ja omatoimiset, kevyet kesäaktiviteetit sekä paketoidut jakelukanaville tarkoitetut aktiviteettituotteet, joihin yhdistyy paikallinen kulttuuri, ruoka ja vastuullisuus. Majoitusyritysten kannattaa enemmän hyödyntää paikallisia ohjelmapalveluita tarjonnan monipuolistamiseksi ja houkutellakseen matkailijoita pidentämään viipymää. Toimiminen kansainvälisillä markkinoilla vaatii pitkäjänteisyyttä.

Erämaita entistä vähemmän

Maailmassa on erämaaluontoa tällä hetkellä yhteensä 30,1 miljoonaa neliökilometriä eli noin 23 prosenttia maapallon maapinta-alasta. Koskematon luonto on katoamassa kovaan tahtiin ihmisen vallatessa ja muokatessa yhä isompia pinta-aloja hyötykäyttöönsä.

Maailman erämaa-alueista hyötykäyttöön on otettu 10 prosenttia 1990-luvun alun jälkeen. Alueellisesti kato on ollut kaikkein kiivainta Etelä-Amerikassa, jossa erämaan osuus on laskenut 30 prosenttia. Afrikka on toinen merkittävä alue, jonka koskemattoman luonto-alueen ala on vähentynyt samassa ajassa 14 prosenttia.

Uusiutumattomien luonnonvarojen väheneminen ja kasvavan väestön tarpeet lisäävät paineita hyödyntää uusia alueita. Erämaiden rooli ilmaston, ekosysteemien ja eri lajien selviytymisen kannalta kuitenkin tunnistetaan, ja kehityskulku herättää monenlaisia huolenaiheita. Samaan aikaan myös ymmärrys luonnon arvosta osana ihmisen henkistä hyvinvointia on kasvussa.

Lähteet:

Futures Platform

Business Finland: SUOMEN KESÄAKTIVITEETIT OVAT LUONTOMATKAILUA PARHAIMMILLAAN

Kuva: Retkipaikat Varsinais-Suomessa