Merialan robotiikka

Merialan robotiikka

Teknologisia muutosvoimia koskien oli eniten yksimielisyyttä ja samankaltaista ajattelua vastaajien kesken. Uudet kevyet materiaalit ja ICT, automaatio ovat keskeisiä
teknologista kehitystä ohjaavia tekijöitä. Teknologisessa kehityksessä odotetaan erilaisia kokonaisjärjestelmien innovaatioita, jotka muuttavat tuotantoprosesseja ja -järjestelmiä.
Lupaavana teknologiana pidettiin 3D-tulostusta, jonka odotetaan mullistavan koko teollisen tuotannon maailmassa. Teollinen internet (”internet of things”) ja
systeemiäly ohjaavat kehitystä kohti automaatiota ja ihmisen ja koneen entistä tiiviimpää vuorovaikutusta.

Erilaiset moniulotteiset käyttöliittymät, joita ohjataan kosketuksella, liikkeellä tai silmän avulla, uudistavat esimerkiksi suunnittelutyötä tai koneiden käyttöä. Turvallisuusteknologia, navigointiteknologia ja informaation kerääminen sekä käsittely ovat uusia lupaavia mahdollisuuksia, kuten logististen muutosvoimien yhteydessä mainittiin.
Puhtaan teknologian eli ”cleantechin” tulevaisuuteen uskottiin myös yleisesti. Kaikki ratkaisut, jotka auttavat ekotehokkuutta, ovat tällä hetkellä kehittämisen
keskiössä. Meriklusterin sisäisten toimijoiden yleisessä keskustelussa tulevaisuuden tavoitellumpia ratkaisuja ovat ympäristöystävälliset teknologiat, joiden hyötysuhde ja kyky tuottaa energiaa ovat erittäin hyviä. Erilaiset hybridiratkaisut energiateknologioissa vaikuttavat 10 vuoden aikajänteellä todennäköisimmältä kehityksen suunnalta.

On nähty, että itseohjautuvat rahtialukset ja big data mullistavat kulutustuotteiden kuljettamisen kaikkialla maailmassa. Tekoälykapteeni eli tekoälyllä varustettu ohjelmisto voi tulevaisuudessa ohjata laivaa kuin laivaa täysin ilman miehistöä. Yhdistämällä sää- ja merivirtatiedot edistyneeseen tekoälyyn voitaisiin merenkulussa myös löytää optimaaliset reitit ja kuljetusnopeudet.
Merenkulkurobotiikka tai laivaäly ei sisällä ainoastaan navigoinnissa avustavaa tekoälyä vaan myös koko joukon tapoja kerätä dataa robottilaivan matkan aikana. Etämiehistöt käyttäisivät apunaan muun muassa lennokkeja.
Lähde: