Teollinen internet

Teollinen internet

Teollinen internet tarkoittaa teollisten prosessien tehostamista yhdistämällä älykkäät laitteet, analytiikan ja tietojärjestelmät. Teollinen internet pitää käytännössä sisällään samat asiat kuin esineiden internet, mutta sen käyttöalue vain on teollisuus.

Teollinen internet pohjautuu älykkäisiin laitteisiin, jotka keräävät ja välittävät sensoreidensa avulla reaaliaikaista tietoa laitteen huolto- tai vaihtotarpeista sekä käyttäjien tavoista käyttää laitetta.

Suuresta käyttäjämäärästä pilveen kertyvää tietoa voidaan käyttää prosessien kehittämiseen ja automatisointiin sekä laitteiden käyttäjien konsultointiin ja koulutukseen. Osa konsultti- ja teknologiayhtiöistä käyttääkin termiä teollinen internet osana omaa strategiaansa.

Monien laitevalmistajien mukaan asiakkaat eivät enää osta teollisuuslaitteistoja, jos niissä ei ole etävalvontaominaisuutta. Hyvä esimerkki teollisen internetin onnistuneesta sovelluksesta on hitsauslaitevalmistaja Kempin uusi mallisto, jossa hitsaaja saa mobiilisti netin kautta hitsauskoneeseen kohteen vaatimat hitsausohjeet ja voi ottaa yhteyttä käyttötukeen.

Teollisen internetin avulla pienet tehtaat voivat simuloida ja optimoida tuotantoa jo ennen kuin valmistus alkaa. Tuotannossa kyetään reagoimaan dynaamisesti tilauksiin liittyviin häiriöihin tai muutoksiin, ja tuotantoyksiköt voivat muuttaa tarvittavat asetukset ilman ihmisten toimia.

Etenkin uudet valmistusmenetelmät, kuten materiaalia lisäävä valmistus (3D-tulostus), hyötyvät älykkyyden integroinnista rakennetasolle. Se mahdollistaa esimerkiksi anturien integroinnin kustannustehokkaasti valmistusprosessin aikana eikä jälkikäteen.

Teollinen internet yhdistää laitteet internetiin, mikä tehostaa omaisuuden hallintaa ja ennustamista. Laitteet kykenevät itse analysoimaan ja optimoimaan oman tilansa ja välittämään tietoja kansainväliselle pääkonttorille. Tämä tehostaa prosessien hienosäätöä ja oppimista.

Lähteeet:

Futures Platform

VTT: Teollinen internet