Teollinen vallankumous 4.0

Teollinen vallankumous 4.0

Seuraava suuren mittakaavan teollinen vallankumous on tuloillaan. Muutoksen ajureina ovat muun muassa digitalisaatio, robotiikka, automatisaatio, keinoäly, kaiken internet, bioteknologia ja big data. Kyseessä on laaja ja merkittävä systeeminen muutos, jossa fyysiset ja biologiset systeemit linkittyvät toisiinsa tuottaen huomattavaa tehokkuuden ja tuottavuuden nousua.

Neljäs teollinen vallankumous tarkoittaa fyysisten ja digitaalisten teknologioiden, kuten analytiikka, keinoäly, kognitiiviset teknologiat ja IoT, yhdistymistä. Fyysisen ja digitaalisen maailman liitto luo täysin uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja -riskejä.  Tulevalle aikakaudelle leimaa-antavaa on digitalisaation, bioteknologian, keinoälyn sekä kaiken internetiksi kutsuttujen asioiden ja tuotteiden verkottuneisuus. Avainsanoja ovat älykkyys ja älykkäät toisiinsa kytköksissä olevat laitteet, ihmiset ja robotiikka. Läpimurtojen määrä ja muutosten nopeus ovat luonteeltaan eksponentiaalisia. Tässä mielessä muutos on huomattavasti rajumpi kuin aikaisemmissa teollisissa vallankumouksissa.

Seuraavassa on kolme käyttötapausta, jotka auttavat ymmärtämään Teollisuus 4.0:n arvon valmistustoiminnassa:

  • 1. Toimitusketjun hallinta ja optimointi – Teollisuus 4.0 -ratkaisut antavat yrityksille paremman käsityksen, hallinnan ja näkyvyyden koko toimitusketjunsa laajuudella. Hyödyntämällä toimitusketjun hallintaominaisuuksia yritykset voivat toimittaa tuotteita ja palveluja markkinoille nopeammin, halvemmin ja paremmalla laadulla kilpailuedun saamiseksi vähemmän tehokkaisiin kilpailijoihin nähden.
  • 2. Ennakoiva kunnossapito/analytiikka – Teollisuus 4.0 -ratkaisut antavat valmistajille kyvyn ennustaa, milloin potentiaalisia ongelmia tulee ilmenemään, ennen kuin ne vielä toteutuvat. Ilman IoT-järjestelmien käyttöä tehtaallasi, ennaltaehkäisevä kunnossapito tapahtuu rutiinien tai ajan perusteella. Toisin sanoen, se on manuaalinen tehtävä. IoT-järjestelmien ollessa käytössä ennalta ehkäisevä kunnossapito on paljon enemmän automatisoitua ja virtaviivaistettua. Järjestelmät voivat havaita, kun ongelmia syntyy tai kun koneita on korjattava, ja tarjoavat sinulle kyvyn ratkaista potentiaaliset ongelmat, ennen kuin niistä tulee isoja ongelmia. Ennakoivan analytiikan ansiosta yritykset eivät ainoastaan voi esittää reaktiivisia kysymyksiä, kuten “mitä on tapahtunut?” tai “miksi se tapahtui?”, vaan myös ennakoivia kysymyksiä, kuten “mitä tulee tapahtumaan” ja “mitä voimme tehdä sen estämiseksi?” Tällainen analytiikka voi antaa valmistajille kyvyn siirtyä ehkäisevästä kunnossapidosta ennakoivaan kunnossapitoon.
  • 3. Voimavarojen seuranta ja optimointi – Teollisuus 4.0 -ratkaisut auttavat valmistajia tehostamaan voimavarojen hallintaa toimitusketjun jokaisessa vaiheessa ja sallii heidän pysyä paremmin ajan tasalla varastonhallinnasta, laadusta ja logistiikkaan liittyvistä optimointimahdollisuuksista. Kun IoT on käytössä tehtaalla, työntekijät saavat paremman näkyvyyden voimavaroihinsa maailmanlaajuisesti. Tavanomaiset voimavarojen hallintatehtävät, kuten voimavarojen siirto, hävittäminen, uudelleenluokitus ja säätö voidaan virtaviivaistaa ja hallita keskitetysti ja reaaliaikaisesti

Lähteet:

Futures Platform

Epicor: Mikä on industry 4.0.