Ennakointia tulevaisuuteen tähdäten jo sadan vuoden ajan

Ennakointia tulevaisuuteen tähdäten jo sadan vuoden ajan

Kuten me kaikki tiedämme, tulevaisuutta on vaikea ennustaa. Silti pyrimme jokapäiväisessä elämässämme suunnittelemaan tulevaisuuttamme pitkällekin eteenpäin. Elämme alati muuttuvassa, globaalissa maailmassa. Haastavaa tulevaisuuden suunnittelussa onkin muutoksen kiihtyvä turbulenssi. Muutoksen suunnista meillä on jonkinlainen käsitys, mutta trendien suunnat voivat vaihdella nopeastikin. Ja shokit, kuten Covid19-pandemia, yllättävät meidät kaikki. Kyllähän pandemiastakin varoiteltiin, mutta jäikö se muun kohinan jalkoihin.

Tulevaisuus ja sen haasteet sekä mahdollisuudet ovat moniulotteisia, monimutkaisia ja usein vielä keskinäisriippuvaisia. Elämme maailmassa, jossa tulevaisuuden suunnittelussa ja päätöksenteossa vaaditaan laajaa ymmärrystä monimutkaisista kokonaisuuksista sekä oleellisen erottamista epäolennaisesta. Mikä siis lääkkeeksi tähän ongelmaan? Parasta varautumista suuriin ja monimutkaisiin muutoksiin tarjoaa koulutus, tutkimus ja sivistys.

Turun yliopistolla on sen satavuotisen historian aikana ollut vahva tahtotila toteuttaa koulutus- ja sivistystyötä muutosten kohtaamiseen ja paremman tulevaisuuden luomiseen. Yliopisto sai satavuotta sitten mandaatin varsinaissuomalaisilta toimia paremman tulevaisuuden takaajana, kun lahjoitusvaroin aloittanut ensimmäinen suomenkielinen yliopisto aloitti vapaan kansan lahjana vapaalle tieteelle. Vähistä varoistaan lahjansa antaneet ymmärsivät, mikä merkitys koulutuksella, tutkimuksella ja sivistyksellä on tulevaisuuden haasteiden ratkaisijana ja alueen menestymisen kannalta.

Turun yliopisto on vahvasti sitoutunut samaan näkemyksellisyyteen myös tänään. Yliopisto yhdessä alueen muiden oppilaitosten kanssa osallistuu ennakointityöhön, jossa pyritään arvioimaan toimialakohtaisesti, millaiset työelämätarpeet tulevaisuudessa seuraavaa sukupolvea kohtaavat. Ennakointi on kaukokatseisuutta ja viisautta vastata tulevaisuuden muutoshaasteisiin ja lisää resilienssiä kohdata yllättäviäkin iskuja ja muutoksia.  Alueemme elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kannalta oleellista on, että koulutus tähtää tulevaisuuden tarpeisiin niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Näin satavuotinen traditio alueen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kehittämisessä tulevaisuuteen suunnaten jatkuu edelleen -ennakoiden.

 

Kirjoittaja on Turun yliopiston edustaja Ennakointiakatemiassa
Leena Erälinna
Kehittämispäällikkö
Turun yliopiston Brahea-keskus