ennakointimalli

VARSINAIS-SUOMEN ENNAKOINTIAKATEMIAN TOIMINTAMALLI

Varsinais-Suomessa siirrytään V-S EKA2 -hankkeesta pysyvään toimintamalliin v. 2021

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia (V-S EKA2) -hankkeessa on valmisteltu tulevan, pysyvän, EKA-toimintamallin rakenteita ja sisältöjä toimintamalliin sitoutuvien organisaatioiden kanssa. Viimeistelytyötä jatketaan lähikuukausien aikana ennen kuin uusi toimintamalli otetaan käyttöön vuonna 2021. Ennakointiakatemian toiminta vastaa osaltaan niihin haasteisiin ja kehittämiskohtiin, joita on esitetty valtakunnankin tason selvityksissä.

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia tulee jatkossakin olemaan ammatti- ja toimialojen rajoja ylittävä yhteistyöverkosto / EKA-konsortio, joka yhdistää osaamis- ja koulutustarpeen ennakointiin käytettävät voimavarat maakunnassa. Ennakointiakatemian tavoitteena on nostaa Varsinais-Suomen yritysten ja koulutusorganisaatioiden osaamisen tasoa osaamis- ja koulutustarpeen ennakoinnissa ja vahvistaa maakunnan yritysten tulevaisuudennäkymiä koskevan ennakointitiedon saatavuutta ja hyödyntämistä.

Ennakointiakatemia toteuttaa hankeajan jälkeenkin aktiivista ennakointityötä: toimialoittaista ja/tai toimialat ylittävää skenaariotyöskentelyä ja alakohtaista osaamisprofilointia sekä järjestää alueellisia/maakunnallisia ennakointityöpajoja. Konsortion toimijat tuottavat määrällistä ja laadullista tietoa alueellisen päätöksentekoprosessin tueksi, ylläpitävät alueellista tulevaisuuskeskustelua ja nostavat näkyväksi alueen kannalta keskeisiä tulevaisuusilmiöitä.

Ennakointiakatemian toiminnan vuosisuunnittelussa ja -toteutuksessa huomioidaan alueen strategiset painopisteet ja osaamistarpeiden ennakointitoimenpiteissä painotetaan vuosittain vahvistettavaa tiettyä osaamiskokonaisuutta / tiettyjä osaamiskokonaisuuksia. Ennakointiakatemian tehtävänä on myös laatia ja päivittää tulevaisuuden osaamisen tiekarttaa. EKA-konsortio toimii jatkossa alueellisen edunvalvonnan tukena ja antaa syötteitä mm. alueen yrittäjäjärjestöille ja vastaaville organisaatioille.

 

Ennakoinnin toiminnallinen ketju alueellisesti/maakunnallisesti