Tehtäväsarjat

TEHTÄVÄSARJAT

 

TEHTÄVÄ 1:

  1. Määrittele mitä on ennakointi ja miten sitä on toteutettu tällä sivustolla. Voit myös esittää kehittämisehdotuksia.
  1.  Valitse toimiala ja esittele sen koulutustilannetta ja elinkeinotoimintaa Varsinais-Suomessa. käytä hyväksesi tilastotietoja.
    Voit aloittaa tehtävän teon tältä ennakointiakatemian sivustolta ja rikastaa oppimaasi sen jälkeen muilla lähteillä.
  1.  Minkälaisia erilaisia ennakointinäkemyksiä tunnistat?
  1.  Arvioi Sitran ennakointianeistoa, voisiko kiinnostuksen kohdettasi lähinnä oleva toimiala hyödyntää sitä jotenkin.
  1.  Ennakointi ja tulevaisuuden tutkimus sisältävät monenlaisia yhtymäkohtia ja myös eroavaisuuksia. Tee näistä selkoa käyttämällä hyväksesi tulevaisuuden tutkimuskeskuksen verkko-oppimismateriaaleja.
  1.  Osallistu ennakointiakatemian järjestämään ennakointityöpajaan ja raportoi oppimaasi.
  1.  Valitse jokin Varsinais-Suomalainen yritys ja laadi sille kolme mahdollista skenaariota. Piirrä kuva skenaarioista ja valota sitä tekstimuotoisesti.
  1.  Missä ajattelet olevasi kolmen vuoden kuluttua ja minkälainen osaamisprofiili sinulla silloin on. Mieti kolme eri vaihtoehtoa ja kerro miten ehkä pääsisit niihin ja kuinka todennäköisiä ne olisivat.

 

TEHTÄVÄ 2