Ennakointiakatemian ennakointityö käynnistynyt – yhteinen ennakointifoorumi järjestetään 10.6.2021

Ennakointiakatemian ennakointityö käynnistynyt – yhteinen ennakointifoorumi järjestetään 10.6.2021

Kuva: Futures Platform (esimerkkinä ruokaketju)

Varsinais-Suomen ennakointiakatemian klusteriperusteiset työryhmät ovat käynnistäneet työnsä. Ryhmiä ovat:

  • Kauppa
  • Logistiikka
  • Luovat alat
  • Lääkekehitys- ja terveysteknologia
  • Matkailu
  • Meri- ja valmistava teknologiateollisuus
  • Rakennus- ja kiinteistöala
  • Ruokaketju
  • Sote- ja hyvinvointi

Ennakointityön ensimmäisen vaiheen tavoitteena on ko. alaan vaikuttavien keskeisten ilmiöiden tunnistamisen kautta muodostaa alan tulevaisuuskuva hyödyntäen Futures Platform- ennakointialustaa. Jokaisella ryhmällä on alustalla oma ennakointikarttansa, jota hyödynnetään ennakointityössä (kuvassa esimerkki ruokaketjun osalta, work in progress). Ennakointia tehdään ns. keskipitkälle aikavälille (5-10 vuotta).

Kun ryhmät ovat luoneet itselleen oman tulevaisuuskuvansa ja tunnistaneet keskeiset vaikuttavat ilmiöt sekä arvottaneet ja äänestäneet niistä merkittävimmät Varsinais-Suomeen vaikuttavat  näkökulmat on aika siirtyä skenaariotyövaiheeseen. Tämä työvaihe käynnistetään Turun yliopiston tulevaisuudentutkimuksen keskuksen koordinoimana käytännössä 10.6.2021 pidettävässä yhteisessä ennakointifoorumissa. Skenaariotyössä hyödynnetään Futures Platform alustan ennakointikarttoja ja niistä saatuja tulevaisuuskuvia.

Alakohtaisen skenaarioiden valmistuttua syksyllä 2021 työryhmät siirtyvät laatimaan osaamisprofiileja ja osaamiskarttoja omille aloilleen. Osaamisprofiilit ovat ennakointityön keskeinen tavoite. Osaamisprofiilien avulla voidaan käytännössä tuoda tulevaisuustyön anti lähemmäs käytännön koulutussuunnittelua.

Työn kuluessa huolehditaan myös tulosten ja näkökulmien ristipölytyksestä ja huomioidaan monialaiset näkökulmat.

Merkitsethän jo 10.6.2021 ennakointifoorumin kalenteriisi.

Lisätiedot:

Esa Högblom
Erikoissuunnittelija
Varsinais-Suomen liitto
p. +358 40 7760310
esa.hogblom@varsinais-suomi.fi