Luovien alojen ennakointikartta

Luovien alojen näkymiä ja ilmiöitä

Päivitetty 23.12.2022

Luovien alojen kartalle on koottu ilmiöitä PESTE-kategorisoinnin mukaisesti. Kategorioina ovat toimineet Lainsäädäntö ja poliittinen; Liiketoiminta ja ekonominen; Arvot ja sosiaalinen (sisältäen yhteiskunnan, koulutuksen ja osaamisen); Teknologinen sekä Luonto ja ympäristö, eli Ekologinen kategoria. Kategorisointi on toiminut karttatyöskentelyssä jäsennyksen välineenä, ja kartalle on tuotu ilmiöitä jokaisesta sektorista. Alla on poimintoja kartalle kootuista ilmiöistä. Voit tutustua karttaan tarkemmin klikkaamalla hiirellä ilmiöpallon päällä. Saat esiin ilmiöstä kertovan, taustoittavan tekstin ja erilaisia lähdeaineistoja. Sektorin nimeä klikkaamalla löydät lisätietoa sektorikuvauksesta.

Luovien alojen kartalta on näkyvissä lainsäädäntöön ja politiikkaan liittyviä ilmiöitä, kuten taiteen ja kulttuurin rahoituspohjan muutos, lainsäädännön merkitys luoviin aloihin sekä kulttuurin ja taiteen huoltovarmuus. Taloudellista ja ekonomista näkökulmaa ilmentävät muun muassa jakaminen työnä ja kulttuurina, oman osaamisen tuotteistaminen ja myynti, yrittäjyyden eri mallit sekä elämystalouden mahdollisuudet. Lainsäädännöllä ja politiikalla on omat vaikutuksensa siihen, miten luovien alojen, taiteen ja kulttuurin toimintaa voidaan mahdollistaa. 2020-luvun alun Covid 19 -pandemia rajoituksineen on tästä yksi konkreettinen esimerkki. Taloudellisesta näkökulmasta voidaan arvioida, millaisia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia luovien alojen toiminnalle ja ammattilaisille on niin luovilla aloilla itsellään, toisten alojen rajapinnoilla sekä kokonaan toisilla aloilla.

Globaaleina ja kansallisina ilmiönä luovien alojen kartalta erottuvat myös vastuullisuuden, kestävänä kehityksen ja kiertotalouden megatrendit ja ilmiöt. Kansainvälisinä, kansalliselle tasolle, Varsinais-Suomeen ja luoville aloille vaikuttavina ilmiöinä ovat myös monet teknologiset ilmiöt ja teknologinen kehitys, jotka vaikuttavat sekä luovien alojen ammattilaisten toimintaan ja tekemiseen itsessään sekä siihen, miten yleisöt ja asiakkaat tekniikkaa käyttävät. Teknologialla on myös oma vaikutuksensa yhteiskunnallisiin ilmiöihin, kuten etätyöhön ja etäopetukseen tai vaikkapa elinikäiseen oppimiseen. Yhteiskunnallisista ilmiöistä luovien alojen näkökulmasta korostuvat myös globaalit ja kansalliset elinikäinen oppiminen ja ikääntyvä väestö ja samalla myös tekijyyteen vaikuttavat asiantuntijuuden muuttuminen sekä monitaiteilijuus.

Luovien alojen ryhmä päivitti karttaa vuosien 2022 ja 2023 vaihteessa. Merkittävimpinä tekijöinä nostettiin esille Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja siitä välittömästi tai välillisesti seuranneet asiat, kuten vaikkapa maahanmuutto ja pakolaisten määrän nousu sekä energian ja ruoan hintojen nousu. Kansainvälisellä tasolla on huomioitu tekoälyn vaikutukset, ja kansallisella tasolla muun muassa sote-uudistus sekä tiettyjen alojen työvoimapula. Kaikilla näillä on vaikutuksensa myös luoville aloille ja luovien alojen ammattilaisille.