Matkailun ennakointikartta

Matkailualan näkymiä ja ilmiöitä

Matkailualan kartalle on koottu ilmiöitä PESTE-kategorisoinnin mukaisesti. Kategorioina toimivat poliittiset ja yhteiskunnalliset tekijät, ympäristöön ja ekologisuuteen liittyvät tekijät, talouteen ja liiketoimintaan liittyvät tekijät, sosiaaliseen ja kulttuuriseen muutokseen liittyvät tekijät sekä teknologiset tekijät. Alla on poimintoja kartalle kootuista ilmiöistä. Voit tutustua karttaan tarkemmin klikkaamalla hiirellä ilmiöpallon päällä. Saat esiin ilmiöstä kertovan, taustoittavan tekstin ja erilaisia lähdeaineistoja. Sektorin nimeä klikkaamalla löydät lisätietoa sektorikuvauksesta.

Matkailualan kartalta on nähtävissä poliittisissa ja yhteiskunnallisissa tekijöissä useita vastuullisuuteen ja kestävyyteen liittyviä asioita. Yksityis- ja joukkoliikenteen muutokset vaikuttavat matkailualaan, kuin myös isot yhteiskunnalliset haasteet, jotka välittyvät esimerkiksi työperäinen maahanmuutto -muutostekijän takaa. Ympäristöön liittyvissä tekijöissä on huomattavissa samoihin teemoihin kiertyviä asioita kuten kiertotalous, cleantech -muutostekijät osoittavat. Erityisesti Covid -19 -pandemian seurauksena matkailualan kartalta löytyvät myös luonto- ja lähimatkailun nousevat trendit.

Talouteen ja liiketoimintaan liittyvien tekijöiden joukosta löytyy matkailualalle liittyviä haasteita kuten työmatkailun heikkenevä trendi. Nousevia liiketoiminnan mahdollisuuksia nähdään esimerkiksi terveysmatkailussa ja luksusretkeilyssä. Sosiaaliset ja kulttuuriset muutostekijät vaikuttavat merkittävästi matkailualan tulevaisuuteen. Vastuullisuuden kriteerit kiristyvät ja merkityksellisyyden arvo kasvaa matkailijoiden silmissä. Myös se, miten vapaa-aika tulevaisuudessa ymmärretään ja miten sitä arvostetaan, vaikuttaa siihen, millä tavoin tullaan matkailemaan. Teknologiset muutostekijät keskittyvät tässä ennakointikartassa erityisesti aisteihin ja tunteisiin: laajennettu urbaanitodellisuus, aistien internet ja sosiaaliset robotit vaikuttavat siihen, millaisia matkailuelämyksiä tulevaisuudessa voidaan tuottaa ja mitä asiakkaat matkailualalta tulevat odottamaan. Matkailualaan vaikuttavat välillisesti ja toisiinsa limittyen myös monet muut alat, joiden tulevaisuutta Ennakointiakatemiassa tarkastellaan. Voitkin tarkastella myös muiden alojen ennakointikarttoja matkailualan linssien läpi.