Matkailun ennakointikartta

Matkailualan näkymiä ja ilmiöitä

Päivitetty 31.1.2023

Matkailualan kartalle on koottu ilmiöitä PESTE-kategorisoinnin mukaisesti. Kategorioina toimivat poliittiset ja yhteiskunnalliset tekijät, ympäristöön ja ekologisuuteen liittyvät tekijät, talouteen ja liiketoimintaan liittyvät tekijät, sosiaaliseen ja kulttuuriseen muutokseen liittyvät tekijät sekä teknologiset tekijät. Alla on poimintoja kartalle kootuista ilmiöistä. Voit tutustua karttaan tarkemmin klikkaamalla hiirellä ilmiöpallon päällä. Saat esiin ilmiöstä kertovan, taustoittavan tekstin ja erilaisia lähdeaineistoja. Sektorin nimeä klikkaamalla löydät lisätietoa sektorikuvauksesta.

Matkailuala on viime vuosien aikana joutunut sopeutumaan nopeasti voimakkaasti alaan vaikuttaneisiin globaaleihin kriiseihin. Ukrainan sota, pandemian jälkivaikutukset ja esimerkiksi inflaatio vaikuttavat matkailualaan merkittävästi. Kartalle heijastuvat näiden kriisien vaikutukset, mutta myös pitkäkestoisemmat muutosvoimat. Kartalla on nähtävissä poliittisissa ja yhteiskunnallisissa tekijöissä useita turvallisuuteen ja yhteiskunnan vakauteen liittyviä asioita, mutta myös matkailun vastuullisuuteen ja kestävyyteen yhdistyviä teemoja. Terveysvaatimukset ja vastuullisuuden kriteerit kiristyvät, mutta samanaikaisesti kannetaan myös huolta esimerkiksi liikkumisen turvallisuudesta ja nostetaan esille matkailun hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia. Ympäristöön liittyvät tekijät kiertyvät vahvasti ilmastonmuutokseen. Ryhmän keskusteluissa on noussut esille esimerkiksi uudistavan matkailun mahdollisuudet. Luonto- ja lähimatkailun trendin nähdään vahvistuvan tulevaisuudessa entisestään. Nousevia liiketoiminnan mahdollisuuksia nähdään esimerkiksi terveysmatkailussa ja luksusretkeilyssä.

Sosiaaliset ja kulttuuriset muutostekijät vaikuttavat merkittävästi matkailualan tulevaisuuteen. Se, miten tulevaisuudessa ymmärretään vapaa-aika ja miten sitä arvostetaan, vaikuttaa siihen, millä tavoin tullaan matkailemaan. Matkailu hyvinvoinnin edistäjänä nostaa esille villejä kortteja, kuten muun muassa mielialoja muokkaavien sovellusten hyödyntäminen matkailukäytössä. Aistien internet ja virtuaalimatkailun mahdollisuudet kiehtovat tulevaisuusajatteluamme yhä uusin muodoin. Samanaikaisesti kartalla on tunnistettu tarve viettää vapaa-aikaa ja matkailla teknologiasta vapailla vyöhykkeillä. Matkailualaan vaikuttavat välillisesti ja toisiinsa limittyen monet muut alat, joiden tulevaisuutta Ennakointiakatemiassa tarkastellaan. Voitkin tarkastella myös muiden alojen ennakointikarttoja matkailualan linssien läpi.