Jatkuva oppiminen saa oman strategian Varsinais-Suomessa

Jatkuva oppiminen saa oman strategian Varsinais-Suomessa

30 oppilaitosta ja toimijaa mukana laajassa yhteistyöryhmässä

Varsinais-Suomessa on tänä syksynä startannut jatkuvan oppimisen visio- ja strategiatyö, jolla on merkittävä tavoite: maakunnan osaamistason nostaminen ja elinvoiman kasvattaminen. Työn takana on vahva rintama: Käytännössä kaikki maakunnan oppilaitokset ja viranomaistoimijat osallistuvat strategiaa rakentavaan maakunnalliseen yhteistyöryhmään ja tukevat aktiivisesti alueen osaamispotentiaalin vahvistamista.

Jatkuva oppiminen määritellään työelämän tavoitteiden kautta: Jatkuvalla oppimisella vastataan erityisesti muuttuvan työelämän vaatimuksiin ja osaamistarpeisiin. Tällä tavoin edistetään yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta ja henkilöstön /yksilöiden mielekkäitä työuria.

Varsinais-Suomessa strategian aloituksessa olivat mukana kaikki keskeiset maakunnan jatkuvan oppimisen toimijat, kaikkiaan lähes 30 organisaatiota: ammatillisia oppilaitoksia, yliopistoja ja korkeakouluja, vapaan sivistystyön edustajia, työelämän edustajia ja viranomaisia. Nyt muodostettu yhteistyöryhmä kokoaa voimansa ensin vuoropuhelun ylläpitoon ja jatkuvan oppimisen strategiaan ja myöhemmin myös yhteiseen ennakointiin ja tiedolla johtamiseen.

Oppimispolut sujuviksi, ohjaukseen vahvistusta

Varsinaissuomalainen jatkuva oppiminen saa nyt pysyvän keskustelufoorumin ja toimijat odottavat jo näkemysten vaihtoa. Strategian startissa olikin aistittavissa innokkuutta ja yhteistyöryhmän työlle kertyi paljon odotuksia:

”Yhteistyölle ja kokonaiskuvan rakentamiselle on selvä tarve. Meillä on paljon toimijoita ja yhteisenä asiana korostuu maakunnan elinvoiman ja yritysten palveleminen”, sanoi yksikönpäällikkö Hannu Lehti työelämä- ja yrittäjyyspalveluista, V-S ELY-keskuksesta.

”Alueella tarvitaan varsinkin yrittäjille ja myös yritysten henkilöstölle osaamisen vahvistamisen väyliä ja niitä haluamme edistää”, painotti Johanna Vainio, koulutus- ja osaamisasioiden päällikkö, V-S Yrittäjät.

”Asia on tärkeä, ja työssämme aikuisopiskelijoiden tarpeet painottuvat koko ajan. Palvelupolkuja pitää sujuvoittaa niin nuorille kuin aikuisillekin, ja myös työelämän kanssa tehtävä jatkuvan oppimisen edistäminen vaatii yhteistä keskustelua, totesi rehtori Anne Bragge Salon seudun ammattiopistosta.

”Suurin osa ammatillisen koulutuksen oppijoista on jo aikuisia. Jatkuvan oppimisen kehittäminen vaatii nyt erityisesti ohjauspalveluiden vahvistamista, mikä on meille keskeistä”, korosti Rasekon kehitysjohtaja Olli Vuorinen.

”Näin isossa porukassa on hienoa olla mukana. Meitä kaikkia tarvitaan löytämään alueen osaamiskapeikot ja viemään asioita eteenpäin. Vapaan sivistystyön osuus painottuu jatkossa”, sanoi pedagoginen rehtori Juha Kaivola Linnasmäen opistolta.

Jatkuvan oppimisen maakunnallisen strategian rakentaminen on osa Jatkuvan oppimisen alueellinen yhteistyö (JOY) -hankkeen työtä. Hankkeen toteuttaa Turun kaupungin osaamisen kärkihanke, mutta se perustuu laajaan maakunnalliseen yhteistyöhön. Sen tärkeimpänä päämääränä on toimijoiden sitouttamisen lisäksi varmistaa, että työtä ohjataan maakunnassa kokonaisuutena ajantasaisen tiedon pohjalta. Elokuun loppuun 2024 asti kestävän hankkeen on rahoittanut Varsinais-Suomen liitto/ AKKE.