Kaupan alan työryhmä työstää tulevaisuuden ilmiökarttaa – keskustelun kärjessä kuluttajakäyttäytymisen muutokset ja digitalisaatio

Kaupan alan työryhmä työstää tulevaisuuden ilmiökarttaa – keskustelun kärjessä kuluttajakäyttäytymisen muutokset ja digitalisaatio

Kuva: Raseko

Kaupan alan työryhmä on aloittanut toiminnan työstämällä alan ilmiökarttaa. Keskeisiksi aiheiksi ovat nousseet työvoimakysymykset ja suorittavan tason työntekijöiden puute, esimiesten taidot työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämisessä, teknologian tuomat muutokset työhön, ja työn tekemisen muoto mm. useammat tulolähteet sekä itsensä työllistäminen.

Kaupan alalla käydään läpi rakennemuutosta

 Muuttuva asiakaskäyttäytyminen, digitalisointi, tekoäly, globaalit kilpailijat, polarisoituminen, kestävä kehitys ja ilmastonmuutos mullistavat alan toimintaa, ja toisaalta luovat myös uusia mahdollisuuksia. Tekninen ja rakenteellinen muutos edellyttää yrityksiltä uusia liiketoimintavalmiuksia ja uudenlaista roolia kokemusten tuottajana.

Muutokset yritysrakenteessa ja kuluttajakäyttäytymisessä

 Kaupan alan yritysrakenteessa odotetaan tapahtuvan muutoksia. Verkkokauppa ja isot toimijat valtaavat alaa, erikoiskauppa kärsii yrityskadosta. Kaupungistuminen, syntyvyyden väheneminen ja väestön vanheneminen muuttaa yhteiskuntaa ja hyvinvoinnin jakautumista. Kuluttajat kaipaavat entistä enemmän elämyksiä. Omistamisen merkitys on vähentymässä, ja jakamistalous lisääntyy sekä etsii uusia muotojaan.