Lääkekehityksen ja terveysteknologian aloilla ennakoinnin keskiössä digitalisaatio ja väestön ikääntyminen

Lääkekehityksen ja terveysteknologian aloilla ennakoinnin keskiössä digitalisaatio ja väestön ikääntyminen

Kuva:Pixabay

Lääkekehityksen ja terveysteknologian työryhmä aloitti toimintansa keväällä 2021. Ennakointityö on käynnistetty keskustelemalla megatrendien vaikutuksista kärkialojen tulevaisuuteen. Lääkekehityksen ja terveysteknologian aloilla muutosvauhti on nopea.

Kompleksisessa maailmassa tarvitaan monialaista osaamista

Digitalisaatio, robotisaatio, tekoäly, 3D-printtaus, virtuaalitodellisuus ja terveysdatan hyödyntäminen ovat kaikki lääkekehityksen ja terveysteknologian aloilla merkittäviä muutostekijöitä. Nämä megatrendit vaikuttavat alojen nopeaan muutosvauhtiin, jossa sekä koulutusorganisaatioilla että yksittäisillä yrityksillä on haasteena pitää osaaminen ajan tasalla ja kehityksen kärjessä. Työryhmän keskusteluissa on noussut esiin vahvasti poikkitieteellisen ja monialaisen osaamisen tarve. Esimerkiksi terveysteknologian sovelluskehityksessä olennaisessa terveysdatan hyödyntämisessä tarvitaan paitsi tilastomatemaattista osaamista myös ymmärrystä ihmisen fysiologiasta.

Väestön ikääntyminen synnyttää kysyntää

 Demografiset muutokset ovat olleet paljon esillä työryhmän keskusteluissa. Ihmisten eliniän noustessa ikäsidonnaisten sairauksien ja tapaturmien määrä kasvaa, mikä synnyttää uudenlaisia tarpeita lääkekehitykselle. Väestön ikääntymisen myötä myös kotona asumista tukevan teknologian tarve ja kysyntä kasvavat. Terveydenhuollon etäratkaisut voivat osaltaan auttaa terveyspalveluiden tarjoamisessa ja helpottaa alan työvoimapulaa. Ennaltaehkäisevä lääkehoito, digitaaliset terapiat sekä lääkehoidon henkilökohtaistuminen ovat nousevia trendejä jotka vaikuttavat toimialojen palvelu- ja tuotekehitykseen. Yksilötasolla ollaan myös yhä kiinnostuneempia oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä ja mittaroinnista, joka sovellusalueena kasvaa voimakkaasti.

Ympäristömuutokset lisäävät globaalien kriisien riskejä

Koronapandemian myötä olemme havahtuneet maailmanlaajuisten terveydenhuoltokriisien massiivisiin vaikutuksiin. Lääkekehitys- ja diagnostiikka-alan yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoiminta sekä tuotantokapasiteetti ovat olleet koko maailman huomion keskipisteenä. Useat alan yritykset ovat myös Varsinais-Suomessa kuuluneet korona-ajan menestyjien joukkoon.

Työryhmän keskusteluissa on pohdittu laajasti ympäristömuutosten arvaamattomia vaikutuksia: ilmaston lämpenemisen vaikutusta globaalien pandemioiden leviämiseen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemistä. Kestävän kehityksen haasteet koskettavat myös lääkekehitystä, sillä kemikaalien päätyminen luontoon ja vesistöihin luo merkittäviä ympäristöongelmia. Lääkkeiden elinkaaren ja lääketeollisuuden sivuvirtojen hallinta on olennainen osa liiketoiminnan kestävää kehitystä.