Luovien alojen ryhmä analysoi koronapandemian vaikutuksia – mutta suuntaa katsettaan myös kauemmas tulevaisuuteen

Luovien alojen ryhmä analysoi koronapandemian vaikutuksia – mutta suuntaa katsettaan myös kauemmas tulevaisuuteen

Luovien alojen ennakointiryhmä on kevään 2021 aikana kokoontunut muutamaan otteeseen. Ryhmän keskustelut ovat olleet erityisen vilkkaita – keskustelua on käyty sekä luovista aloista yleisesti (mitä kaikkea luoviin aloihin kuuluu) että ajankohtaisista ja merkityksellisistä ilmiöistä ja trendeistä, joita ryhmästä on nostettu esiin luoviin aloihin enemmän tai vähemmän vaikuttavina tekijöinä. Koronapandemia ja sen merkittävät vaikutukset luoviin aloihin, erityisesti tapahtuma- ja kulttuurialoihin, ovat olleet erityisesti esillä. Pyrkimyksenä ryhmässä on ollut kuitenkin katsoa myös akuuttia pandemiaa pidemmälle ja ennakoida niin pandemian kuin muidenkin merkittävien trendien vaikutuksia alalle seuraavien 5-10 vuoden ajalle.

Koronapandemia vaikuttaa moniin suuntiin

Luovien alojen ennakointityössä on ennen kaikkea noussut esille akuutti Covid-19-pandemia ja sen vaikutukset erityisesti tapahtuma-alalle ja kulttuurialoille. Kun koronapandemian vuoksi kulttuuri- ja tapahtuma-alojen toiminta on merkittävästi supistunut ja osittain siirtynyt kokonaan tauolle, ennakointityöryhmässä on käyty keskusteluita siitä, onko poikkeustilan normalisointi yksi tulevaisuuden ilmiöistä, millaiseen tilanteeseen tulevaisuudessa tapahtumien järjestämisen ja fyysisten tapaamisten osalta edetään ja miten taide-, kulttuuri- ja luovat alat voivat toimia tulevaisuuden hybridiympäristöissä.

Luovilla aloilla ja kulttuurialoilla on iso merkitys alueiden elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin sekä alueiden veto- ja pitovoiman kannalta, erityisesti kaupungistumisen keskittäessä väestöä niin Suomessa kuin Varsinais-Suomessakin isoihin keskuksiin ja niiden välittömään läheisyyteen. Koronapandemia on toisaalta vienyt työn ja taiteen tekemisen fyysisesti eri paikkoihin, myös erilaisiin virtuaalisiin ympäristöihin ja verkkoalustoille. Onko tämä pysyvämpi ilmiö myös koronaepidemian pahimman vaiheen jälkeen luovilla aloilla? Koronapandemialla on toisaalta ollut vaikutuksensa myös luontoon ja lähialueisiin kiinnittymisessä sekä kestävän kehityksen mukaisessa toiminnassa, kuten vaikkapa lähiseutu- ja kotimaan matkailun tai vaikkapa kädentaitojen (neulominen jne.) merkityksen kasvamisena.

Luovien alojen arvo ja arvostus tulevaisuudessa

Keskustelua ryhmässä on käyty myös luovien alojen toimijoiden toimeentulosta ja mahdollisuudesta tehdä omaa työtään. Luovia aloja on tuettu yhteiskunnassamme esimerkiksi veikkausvoittorahoista, joiden pienenemisellä olisi merkittävä vaikutus monille luovien alojen toimijoille – mitä rahoituksellisesti tilalle tulevaisuudessa?  Onko monitaiteilijuus tapa toimia ja työskennellä joustavasti jo nyt ja erityisesti tulevaisuudessa? Tarjoavatko monet eri tulonlähteet kevytyrittäjyydestä ja pienyrittäjyydestä vaikkapa perustuloon mahdollisuuksia luovien alojen työn tekemiseen? Mikä merkitys on uusilla online-alustoilla ja järjestelmillä, jotka keräävät merkittäviä määriä ihmisiä yhteen vuorovaikutukseen, entä oman osaamisen tuotteistamisella ja myynnillä tai vaikkapa henkilöbrändäyksellä? Uusi teknologia (esimerkiksi VR/AR/XR-teknologia) tarjoaa monia mahdollisuuksia myös pedagogisesti opetustilanteisiin eri opetusasteille. Virtuaalikoulut, monimuoto-opetus sekä etätyö ja -opetus ovat arkipäivää 2020-luvulla ja jatkossakin.

Pohdintaa ryhmässä ovat herättäneet myös julkisuudessa käydyt arvokeskustelut – mikä arvo nähdään kulttuurille ja taiteelle ja laajemmin luoville aloille nyt ja tulevaisuudessa? Mikä on taiteen ja luovien alojen arvo itsessään? Vai korostuuko keskusteluissa taiteen ja luovien alojen arvo enemmänkin silloin, kun niitä hyödynnetään toisilla ammattialoilla ja yhteiskunnan muilla toimialoilla? Ennakointiryhmässä on pohdittu myös luovien alojen toimintaa muihin aloihin nähden, eli kuinka luovien alojen osaamista voitaisiin hyödyntää muilla aloilla, toisten alojen rajapinnoissa ja yhteistyössä toisten alojen ammattilaisten kanssa. Kuinka hyödyntää luovien alojen ammattilaisia vaikkapa rakennus- tai meriteollisuuden aloilla? Hyvinvoinnin, terveyden ja sosiaalisektoreilla sekä matkailun kanssa luovien alojen ammattilaisten toiminta on ollut jo pidempään aktiivista erilaisissa hankkeissa ja yhteistyökuvioissa.