Matkailualan ennakointityöpajassa puhuttivat lähimatkailu ja kokonaisasiakkuus

Matkailualan ennakointityöpajassa puhuttivat lähimatkailu ja kokonaisasiakkuus

Teksti: Ennakointiakatemia-hankkeen projektipäällikkö Elina Vuorio, Turun AMK

Artikkelikuva: Turun AMK:n kuvapankki

Matkailualan ennakointityöpajassa hahmoteltiin toimialan keskeisiä sisältöjä ja kehittämisteemoja. Lisäksi ennakointiin, millaiset ilmiöt vaikuttavat toimialan muotoutumiseen lähitulevaisuudessa. Tilaisuus järjestettiin 16.5. Raisiossa, Raision seudun koulutuskuntayhtymän tiloissa. Kolmisenkymmentä varsinaissuomalaista matkailualan työelämän edustajaa, koulutuksen järjestäjää ja alue- ja TE-hallinnon edustajaa pohtivat yhdessä Varsinais-Suomen matkailualan tulevaisuuden näkymiä.

Keskustelun virittäjinä toimi Tarja Rautiaisen, Visit Naantalin toimitusjohtajan, puheenvuoro. Rautiainen korosti verkostojen merkitystä, aktiivista vuoropuhelua ja yleistä ennakointivalmiutta reagoida nopeallakin aikataululla toimintaympäristön muutoksiin. Hän näki alueen matkailualan lähitulevaisuuden kehittämiskohteiksi tuotteistamisen, markkinoinnin ja yleisemminkin kotimaan matkailupalvelujen kehittämisen.

Matkailun työpajan pienryhmätyöskentelyssä hyödynnettiin Futures Platform -tulevaisuustyöskentelyalustaa. Ennakointityöpajan osallistavassa osuudessa käytettiin ryhmäkeskustelun ja visioinnin tukena matkailualan ilmiökarttaa, jonka sisälsi talouteen ja yhteiskuntaan, ympäristöön, arvoihin, digitalisaatioon ja Suomi matkailukohteena teema-alueilta erilaisia heikkoja signaaleja.

Työpajassa käytetty matkailualan ilmiökartta

Pienryhmäkeskusteluissa nostettiin esille seuraavat ilmiöt, joiden odotetaan vaikuttavan matkailualan lähitulevaisuuteen Varsinais-Suomessa: lähimatkailu, kokonaisasiakkuus (ml. markkinointi, tuotteistus), terveysmatkailu ja vapaa-ajan arvostuksen lisääntyminen yhteiskunnassa. Myös erityisryhmien huomiointi matkailupalvelujen tuotteistuksessa sekä ympäristö- ja vastuullisuuskysymykset koettiin tärkeiksi asioiksi. Tosin pienryhmäkeskusteluissa tuotiin esille myös huoli osaavan työvoiman riittävyydestä, mikä osaltaan vaikuttaa tulevaisuuden matkailupalvelujen kehittämiseen alueella. Ennakointityöpajan tuloksia hyödynnetään jatkossa matkailualan tulevaisuustarinan luomisessa v. 2019-2020.

Yhteenveto pienryhmien arvioinnin tuloksista

Kuvat: www.futuresplatform.com