Mikrotutkinnot – osavastaus osaajapulaanko?

Mikrotutkinnot – osavastaus osaajapulaanko?

Kuva: Pixabay

Voit tutustua Ennakointiakatemian puitteissa tehtyyn pilotointeihin liittyen mikrotutkintojen (engl. micro-credentials) mahdollisuuksiin mm. osaajapulan helpottamiseksi. Alla lisätietoa mikrotutkinnoista ja ”Työryhmät” alasivustolla voit tarkastella Ennakointiakatemian työryhmien tekemiä ehdotuksia (Huom. ryhmät ovat lähestyneet teemaa eri tavoin). Osa ehdotuksista valmistuu vasta syksyn 2023 aikana.

Uudet mikrotutkinnot

 • Euroopan unionin neuvosto on hyväksynyt vuonna 2022 suosituksen eurooppalaisesta lähestymistavasta pieniin osaamiskokonaisuuksiin elinikäisen oppimisen ja työllistettävyyden tukemiseksi ja kannustaa oppilaitoksia näiden kokeiluihin ja käyttöönottoon.
 • Tarve mikrotutkinnoille, koska muuttuvassa työelämässä on nopeasti kehitettävä, täydennettävä ja päivitettävä osaamista, jotta voi työskennellä nopeasti muuttuvassa ympäristössä.
 • Mikrotutkinnot tarjoavat perinteisiä tutkintorakenteita pienempiä ja joustavampia tapoja kehittää osaamista ja siten ne vastaavat uusiin tieto-, taito- ja pätevyystarpeiden vaatimuksiin muuttuvilla työmarkkinoilla.
 • Esimerkiksi erityisen hyödyllisiä mikrotutkinnot voivat olla jo työelämässä toimivien aikuis-, täydennys-, uudelleen- ja jatkokoulutuksessa.

Mikrotutkinnon määritelmät ja kriteerit

 • Mikrotutkinnoilla (eng. micro-crendentials) ei vielä yhtenäistä määritelmää; Euroopan komission alustavan määritelmän mukaan ne ovat ”todisteita oppimistuloksista, jotka oppija on saavuttanut lyhyen oppimiskokemuksen jälkeen”.
 • Mikrotutkintojen ohjeellinen laajuus on keskimäärin 20 opintopistettä (erikoistumisopintoja lyhyempi) tai 30 osaamispistettä (ECTS)
 • Mikrotutkinnon keskeisiä kriteereitä, eli tulee olla määriteltynä mm.

1)Osaamistavoitteet

2)Laajuus

3)Arviointi

4)Oppijan tulee saada tutkinnosta todistus

Mikrotutkintojen hyötyjä

 • Mahdollistetaan tietojen, taitojen ja osaamisen kohdennettu ja joustava hankkiminen
 • Tarjotaan koulutusmahdollisuuksia moninaisemmalle joukolle
 • Tutkintojen lyhyt suoritusaikaa toimi houkuttelevana vaihtoehtona nuorille motivointikeinona opiskeluun, opiskelijoille, jotka haluavat lisätä nopeasti taitojaan tai jo työelämässä oleville, jotka haluavat syventää tai täydentää osaamistaan
 • Mahdollistetaan eläkeikäisille osaamista, ”kolmas ura”
 • Nopeutetaan työllistymistä ja alan vaihtoa
 • Parantaa oppilaitosten osaamistarjonnan laatua ja joustavuutta mahdollistaen yksilöllisiä oppimis- ja urapolkuja
 • Aiemman osaamisen tunnistaminen ja sen kautta ohjaus oikeanlaisen mikrotutkinnon suorittamiseen
 • Työnantaja hahmottaa työnhakijan/-tekijän osaamisen, työnantaja voi myös etsiä tietyn mikrotutkinnon osaajaa; Edellyttää mikrotutkintojen työllistämisen mallin ymmärryksen lisäämistä työantajien tietoisuuteen
 • Voidaan kerryttää useampia mikrotutkintoja työuran edetessä
 • Toteuttaa jatkuvaa oppimista ja osaamisen päivittämistä

Lähteitä

Europan unioni (EU) 2022. Eurooppalainen lähestymistapa pieniin osaamiskokonaisuuksiin

https://education.ec.europa.eu/fi/education-levels/higher-education/micro-credentials

Lahti, A. 2022.  Pienistä mikrotutkintopaloista kasvaa uutta työelämäosaamista. LBD&Pedagogiikka, vaikuttava korkeakoulu.            Laurea Journal https://journal.laurea.fi/pienista-mikrotutkintopaloista-kasvaa-uutta-tyoelamaosaamista/#58f24be2

Tampereen yliopiston tutkija Henri Pirkkalainen on mukana kehittämässä mallia, jonka myötä perinteisiä tutkintorakenteita kevyemmät mikrotutkinnot voitaisiin ottaa käyttöön kaikkialla Euroopassa.

Mikrotutkinnot tarjoavat uudenlaisia koulutusmahdollisuuksia yli maarajojen | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi)