Miten Ennakointiakatemian ruokaryhmän organisaatiot edistävät organisaatioissaan ennakointia?

Miten Ennakointiakatemian ruokaryhmän organisaatiot edistävät organisaatioissaan ennakointia?

Kuva: Pixabay

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto (MTK) tuo viestinnässään esille taloudelliset faktat ja lisää sitä kautta tietoisuutta alan ammattilaisten keskuudessa. Ennakoinnin keinoina he käyttävät muun muassa koulutuksia ja infoja, joiden avulla kartoittavat myös ennakointiin liittyviä tarpeita ja korostavat tiedon merkitystä sekä välittävät tietoa ruoka-alan ja ruokaketjun merkityksellisyydestä ja tärkeydestä tuottajille, jolloin tavoitteena on saada alaa pysymään mukana kehityksessä ja trendeissä sekä lukemaan ennusmerkkejä.

Peimarin koulutuskuntayhtymän eli ammattiopisto Livian päätehtävänä on osaavan työvoiman kouluttaminen ja luonnonvara-alaa opiskelevien opiskelijoiden määrän ylläpito. Livian tärkeänä tehtävänä on kuulla työelämän tarpeita ja niiden perusteella tuotteistaa täysin uusi koulutuskokonaisuuksia. Tästä esimerkkinä talvikaudella 2022-2023 toteutettu ukrainalaisille maahanmuuttajille suunnattu ”Kasvihuonetyöntekijänä toimiminen Suomessa” -koulutus. Koulutuksen tarve lähti kasvihuoneyrittäjien tarpeesta työllistää tai kouluttaa kasvihuonetyöntekijöitä talvikaudeksi muun muassa kasvaneista energiakustannuksista johtuvien tuotannon alasajojen vuoksi. Lisäksi Livia aloittaa uuden osaamisalakoulutuksen, Maatalousteknologian osaamisalan, syksyllä 2023, jotta taataan riittävästi osaavaa työvoimaa maaseutuyrityksiin ruoantuotannon töihin sekä kentälle maatalouskonehuoltajiksi. Sisäisinä koulutuksina Livia järjestää henkilöstölleen ajankohtaisten teemojen mukaisia koulutuksia.

Varsinais-Suomen Ely-keskus ylläpitää teemaa talon sisäisissä ja eri sidosryhmien kokouksissa sekä painottaa ennakoinnin teemaa erilaisissa hankkeissa ja strategisessa toiminnassaan.

Turun yliopiston Brahea-keskus on välittänyt tietoa ennakoinnin tärkeydestä kaksisuuntaisesti maakunnan ruokasektorille ja -sektorilta esimerkiksi tutkimustiedon jalkauttamisen myötä. Brahea-keskus on ollut aktiivinen  verkostojensa ylläpitäjä ja pyrkinyt aina törmäyttämään toimijoita saadakseen aikaan esimerkiksi uusia ennakointiakatemian teemojen mukaisia aihioita tai tarpeita (Turun yliopiston hallitus on päättänyt lakkauttaa Turun yliopiston Brahea-keskuksen toiminnot osana yliopiston talouden tasapainottamisohjelmaa).

Turun ammattikorkeakoulun päätehtävänä on osaavien insinöörien koulutus alueen elintarviketeollisuuden tarpeisiin ja koulutus suunnitellaan ja kehitetään aina yhdessä alueen yritysten sekä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa ruokaketjun ennakointi vahvasti mukana. Tähän liittyy vahvasti AMK-koulutuksen OPS-uudistus vuonna 2024. Ammattikorkeakoulu toimii laaja-alaisesti ja tukee alueen yrityksiä kokonaisvaltaisesti; elintarviketekniikka, prosessien optimoinnin mahdollistaminen kestävän kehityksen näkökulmasta sekä ammattikorkeakoululla on tuotekehitystä monialaisesti opiskelijoita hyödyntäen, yhteistyössä Turun yliopiston elintarviketieteiden kanssa.

Laajasta yhteistyöstä on myös osoituksena toimivan elintarvikealan tutkimus-/koulutusverkoston luominen yhteistyössä Turun yliopiston sekä Åbo akademin ja ammatillisten koulutuksen järjestäjien kanssa. Tässä työssä törmäytetään monialaisesti eri organisaatioiden ja osaamisalojen ennakointiteemoja.

Turun Ammattikorkeakoulu harjoittaa myös palvelutoiminnan kehittämistä yrityksille tulevaisuuden tarpeita silmällä pitäen, näistä mainittakoon Labriikki ja Kupittaa Campus Brewery-oppimisympäristö.

Turun ammatti-instituutissa tutkinnonosia suunnitellaan joko perusopintoihin tai ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Instituutissa alkaa syksystä 2023 lähtien perustutkintolaisille suunnattu ammatillinen valinnainen, joka on media-alan ja elintarvikealan ensimmäinen ”yhteistyössä” suunniteltu opintokokonaisuus, jossa elintarvikealan opiskelijat valmistavat asiakastilauksen tuotteen/tuotteet ja media-alan opiskelijat valmistavat markkinointimateriaalit kyseiselle tuotteelle. Turun ammatti-instituutti toteaakin jatkuvan uudistumisen ja aallon harjalla pysymisen olevan tärkeä.

Lisätiedot

Lehtori
Jenna Ekman
Livia maaseutuopisto
www.livia.fi
etunimi.sukunimi@livia.fi
p. 0504342805