Murroksesta uuteen kasvuun – Työ- ja elinkeinoministeriön tulevaisuuskatsaus

Murroksesta uuteen kasvuun – Työ- ja elinkeinoministeriön tulevaisuuskatsaus

Globaali talouskehitys, robotisaation ja tekoälyn kehittyminen sekä alustatalous ovat työ- ja elinkeinoministeriön tulevaisuuskatsauksen taustalla merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttavat markkinoihin monella tavalla. Kun arvonluonti muuttaa muotoaan, syntyy yritysten ja muiden toimijoiden välillä uusia arvonluontiketjuja ja ekosysteemejä. Suomen tulisi löytää keinot saada osansa tästä arvonluonnin globaalista muutoksesta. Myös työmarkkinat ovat murroksessa. Työtä tehdään tulevaisuudessa aikaisempaa enemmän globaaleilla alustoilla, väliaikaisissa verkostoissa ja ilman perinteistä työntekijä – työnantajasuhdetta. Rajanvedolla työntekijän ja yrittäjän välillä on suuria heijastusvaikutuksia mm. sosiaaliturvan rahoitukseen ja turvan tasoon. Työmarkkinoiden instituutioiden on tuettava tapahtuvia muutoksia…

Suora linkki julkaisuun:

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160902