Osaamisen ennakointifoorumin pitkän aikavälin tulokset on julkaistu

Osaamisen ennakointifoorumin pitkän aikavälin tulokset on julkaistu

Kuva: Opetushallitus/Osaamisen ennakointifoorumi

Pitkän aikavälin koulutustarvetulokset on julkaistu Opetushallituksen verkkosivuilla. Raportissa tarkastellaan työvoima- ja koulutustarpeiden ennakoitua kehitystä vuoteen 2040 asti. Verkkoraportin lisäksi sivuilta löytyy kooste keskeisistä tuloksista ja ennakoinnin lähtökohdista sekä tulokset Excel-muodossa.

Opetushallituksen ja Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) koulutustarve-ennakoinnissa määritellään, paljonko eri koulutusasteilla ja -aloilla tarvitaan uusia tutkintoja ammattialojen työvoimatarpeeseen vastaamiseksi ajalla 2019–2040. Tarkastelun pohjana hyödynnetään toimialojen kehityksen perusskenaariota (ns. BAU-skenaario, Business as Usual) ja kasvuskenaariota, jossa toimialoille ennakoidaan voimakkaampaa työvoiman määrän kasvua.

https://www.oph.fi/fi/tilastot/tyovoiman-koulutustarve-2040

Tutustu myös muihin ennakointituloksiin OPH:n sivustolla.

https://www.oph.fi/fi/tietoaineistot-ja-analyysit/ennakointi/ennakointituloksia

Lisätiedot:

Opetushallituksen ennakointitiimi