OPEKOI -Opettajan ennakointiosaaminen 11.1.- 24.5.2022

OPEKOI -Opettajan ennakointiosaaminen 11.1.- 24.5.2022

OPEKOI -koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön ennakointiosaamista perehtymällä tulevaisuuden työelämään, ennakointiosaamisen menetelmiin, kestävään kehitykseen ja teknologian sekä digitalisaation vaikutuksiin. OPEKOI (8 op) -koulutuksen osallistujien ennakointiosaaminen kehittyy ja he saavat konkreettisia työkaluja tulevaisuusorientoituneen opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen.Tulevaisuuden haltuunottoa tuetaan ennakointiprosessilla, joka vahvistaa osallistujien tulevaisuuskyvykkyyttä ja organisaatioiden tulevaisuuskestävyyttä.

Toteutustapa: Verkkototeutus (Zoom, Moodle).

Ajankohta: 11.1.- 24.5.2022

Koulutuksen koulutusosiot:

  • Ennakointiosaamisen menetelmät ja skenaariotyöskentely

  • Kestävä kehitys ja ilmastovastuu ennakointiosaamisena

  • Tulevaisuuden työelämä, koulutus ja uusi teknologia

  • Oman koulutusalan ennakointiosaamisen kehittäminen

Koulutusosioiden aikataulut ja sisältökuvaukset

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstö

Kouluttajat: Asiantuntijat HAMK Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta, Turun ammattikorkeakoulusta ja Haaga-Helia Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta

Ilmoittautuminen 28.11.2021 mennessä.

Ilmoittaudu

Tiedustelut:

  • Koulutussuunnittelija Merja Välkkilä

  • 040 573 1930, merja.valkkila@hamk.fi

  • Koulutuskoordinaattori Ann-Mari Apiainen

  • 050 573 0341, ann-mari.apiainen@hamk.fi

Koulutus on OPH:n rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta. Matka-, majoitus– ja ruokailukuluista osallistujat vastaavat itse. Ilmoittautuminen on sitova. Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi. Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kuluitta ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista ilman hyväksyttävää syytä tai peruuttamatta jättämisestä perimme 100 € toimistomaksun.

Lisätiedot myös TÄÄLTÄ