Ruokapulan kynnyksellä 2030

Ruokapulan kynnyksellä 2030

Tulevaisuustarinat ovat eri alojen ennakointityöryhmien kirjoittamia tarinoita siitä, millaista elämä voisi olla tulevaisuudessa vuoden 2030 paikkeilla. Tulevaisuustarinoiden pohjana on käytetty työryhmien rakentamia toimialojen tulevaisuustaulukoita ja -kuvia. Niitä on työstetty keskustelemalla toimialan vaihtoehtoisista tulevaisuuksista, on mietitty muun muassa millainen olisi alan utopia, mullistus, dystopia tai maltillisen kasvun tulevaisuuskuva. Ruokaketjun mullistava tulevaisuustarina maalaa synkän kuvan kymmenen vuoden päähän.

Erilaiset kriisit aiheuttavat vakavia mullistuksia varsinaissuomalaisessa ruokaketjussa ja ajavat koko ketjun ruokapulan kynnykselle. Ruokaketju pitää sisällään niin maatalouden ja kalastuksen, elintarvikkeiden ja juomien valmistuksen, niiden tukku- ja vähittäiskaupan kuin ravintolasektorinkin.

Ilmastonmuutos ja globaalit turvallisuuskriisit tekevät ruoan tuotannosta mahdotonta

Ilmastonmuutos aiheuttaa globaaleita ja voimakkaita äärisääilmiöitä, elintarvikepulaa ja hallitsemattomia väestövaelluksia. Globaalit turvallisuuskriisit lisääntyvät aiheuttaen vakavia häiriöitä toimitusketjuihin sekä tuotantopanoksien saatavuuteen. Kotimainen ruoantuotanto maatiloilla vähenee, samoin elintarvikkeiden jalostus johtuen nimenomaan sään ääri-ilmiöistä, viljelymaan huonosta kunnosta sekä tuotantopanoksien heikosta saatavuudesta ja hallitsemattomasta hintojen noususta.

Yhteiskunta säätelee kansalaisten ruoan saantia, liikkumista ja energian käyttöä

Ruoanjakelua joudutaan rajoittamaan ja ruoka on kortilla. Viranomaiset varmistavat ruoan saannin kansalaisille. Ruokapula aiheuttaa yhteiskunnallisia rajoituksia esimerkiksi kouluruokailuun. Ihmisten liikkumista ja energian käyttöä rajoitetaan yhteiskunnan toimesta. Yhteiskunnallinen segregaatio kasvaa mahdollistaen otollisen maaperän myös ääriliikkeiden toiminnan voimistumiselle ja ad hoc -järjestäytymiselle. Osa kuluttajista pystyy edelleen hankkimaan laadukkaita elintarvikkeita mustasta pörssistä, osa siirtyy omavaraistalouteen ja osa väestöstä näkee nälkää. Lemmikkienpitokielto astuu voimaan johtuen ravinnon niukkuudesta. Ruokaa kun ei riitä tuotettavaksi edes ihmisille.

Riista- ja kalakannat romahtavat

Omavaraistalouden suosio kasvaa johtaen riistan metsästyksen ja kalastuksen hallitsemattomaan kasvuun. Tämä johtaa tehokalastukseen ja riistakannan romahdukseen – joidenkin lajien osalta jopa sukupuuttoon. Maalla asuvat sukulaiset ovat tärkeässä roolissa perheiden ruoan saannin varmistamisessa. Kriittisenä kysymyksenä onkin, osaavatko ne, joilla on mahdollisuus viljelykelpoiseen maahan, sitä hyödyntää. Ja kuinka pitkälle nälkäinen on valmis menemään saadakseen vatsansa täyteen?

Ruokaketjun ennakointityöryhmän jäsenet: Johanna Mattila (TY Brahea-keskus, tulevaisuustarinan koostaja), Hilkka Halla (Yrityssalo Oy), Ilkka Harkkila (Ammattiopisto Livia), Terhi Löfstedt (MTK Varsinais-Suomi), Sakari Malmilehto (Varsinais-Suomen ELY-keskus), Jukka-Pekka Suomela (TY elintarvikekemia ja -kehitys), Reija Kiviluoto (Salon seudun koulutuskuntayhtymä), Tomi Aho (Raision seudun koulutuskuntayhtymä), Kristiina Lehto (Turun ammatti-instituutti), Eija Kulju (Turun AMK) ja Lasse Alisaari (Ammattiopisto ja lukio Novida)