Salossa ideoitiin älykaupungin tulevaisuuskuvaa

Salossa ideoitiin älykaupungin tulevaisuuskuvaa

Salon IoT-kampuksella ideoitiin ja hahmoteltiin älykaupungin sisältöjä ja ennakointiin, millaiset ilmiöt ja heikot signaalit vaikuttavat sen rakentumiseen lähitulevaisuudessa. 26.3.2019 järjestetty tilaisuus oli osa Salon kaupungin ja Yrityssalo Oy:n yhteistä kehittämisprojektia. Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia –hanke toimi yhteistyötoimijana ennakointityöpajassa.

Parikymmentä alueen ICT-alan yritystä, koulutuksen järjestäjää ja aluehallinnon edustajaa pohtivat yhdessä Salon älykaupungin sisältöä ja tulevaisuuden näkymiä. Älykaupungin sisältöjä ideoitiin liikkumisen, työelämän ja työskentelyn, liiketoimintamahdollisuuksien sekä arjen elinympäristön näkökulmista. Työpajaa fasilitoivat Kirsi Kostia ja Niko Herlin Great Minds Oy:stä. Työskentely toteutettiin pienryhmätyönä ja älykaupunkiteeman ideoinnissa hyödynnettiin Futures Platform -tulevaisuustyöskentelyalustaa.

Pienryhmäkeskusteluissa nousivat seuraavat teemat: älykoti, etäylläpito- ja ohjausratkaisut, esineiden internet, logistiikan monipuolinen kehittäminen sekä elinikäinen oppiminen ja siihen liittyvien erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen (esim. entistä aktiivisempi vuorovaikutus työelämän ja koulutusorganisaatioiden välillä). Salon älykaupungin sisällön ja rakenteen suunnittelua jatketaan yhteistoiminnallisesti salolaisten toimijoiden voimin v. 2019 – ennakointityöpaja antoi siihen hyvä startin.

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia –hankkeeseen liittyvää tulevaisuustyöskentelyä jatketaan toukokuussa, jolloin järjestetään monialainen ennakointityöpaja 6.5.2019 Uudessakaupungissa. Lisätietoa tulevista ennakointityöpajasta ja hankkeen tapahtumista: www.ennakointiakatemia.fi .

 

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia -hankkeen (V-S EKA2) tavoitteena on luoda toimintamalli, jossa uusinta ennakointi- ja tulevaisuustietoa tuotetaan ja analysoidaan säännöllisesti ja systemaattisesti elinkeinoelämän, työelämän järjestöjen, viranomaisten ja oppilaitosten verkostoyhteistyönä. Hankkeessa tarkastellaan tulevaisuuden kehityskulkuja toimialarajat ylittäen.

Hankkeen hallinnoijana toimii Turun AMK ja osatoteuttajina Lounais-Suomen Koulutuskuntayhtymä, Raseko, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen Yrittäjät ry., Turun yliopisto / Brahea-keskus, Yrityssalo Oy, Turun kauppakamari, ELY-keskus.

 

Teksti ja kuva: Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia -hankkeen projektipäällikkö Elina Vuorio